Hemleverans av läkemedel gör nytta i hela landet

Möjligheten att få hem sina mediciner i brevlådan har gjort livet enklare, smidigare och bättre för fler.
Möjligheten att få hem sina mediciner i brevlådan har gjort livet enklare, smidigare och bättre för fler.

Stoppa inte möjligheten till hemleverans av läkemedel.

Ledare 18 januari 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Konflikten mellan stad och land har blivit särskilt kännbar i energikrisens spår. När drivmedelspriserna rusar drabbas det främst boende på lands- och glesbygd som inte har något annat transportval än bilen. Tillgång till vård, utbildning, offentlig service, postombud, mataffärer och apotek kan vara tiotals mil bort från hemmet. Det låter för många storstadsbor som ett otänkbart scenario, men är vardag för många hushåll i vårt land.
Utbudet av butiker och offentlig service på lands- och glesbygden kan aldrig mäta sig med vad städerna kan erbjuda. Det är ett faktum. Det betyder däremot inte att det inte kan bli bättre än vad det är idag. 

 

Rätten till grundläggande service ska så långt som möjligt vara lika över hela landet. Det är en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Vi alla bidrar till det gemensamma på lika villkor och vi förväntar oss en motsvarande service tillbaka. Det handlar framför allt om vård, skola och omsorg, men även om de incitament som ges och vilka villkor som det privata serviceutbudet har.

Samhället är större än staten. Sverige hade inte varit lika levande om det inte var för småföretagarnas och civilsamhällets skaparkraft. Utan näringslivet hade landsbygden stannat.
Samtidigt har landsbygden fått ett livsavgörande uppsving till följd av digitaliseringen. Internet har tagit arbetstillfällen och handeln ut i landet – och landet till staden. E-handeln är en sektor som revolutionerat tillgänglighet och utbud för alla, oavsett postadress.
 

Hemleverans från nätapoteken är ett utmärkt exempel på hur näringslivet har bidragit till att minska klyftorna mellan stad och land. Möjligheten att få receptfria och receptbelagda mediciner hemlevererade har tillgängliggjort apotekstjänster för fler.
Möjligheten att få hem sina mediciner i brevlådan har gjort livet enklare, smidigare och bättre för fler. Det hjälper både människor som bor långt ifrån ett apotek, och äldre och rörelsehindrade. 
Därför är det beklämmande att läsa om Läkemedelsverkets förslag om att stoppa hemleveranser av läkemedel (DN 16/1). Om de nya föreskrifterna blir verklighet kommer inte läkemedel längre få levereras utanför dörren. Skälen bakom må vara goda, nämligen att minska risken att paketen hamnar i fel händer, men de samhälleliga vinsterna av förslagen är inte tillräckliga.

Läkemedelsverket har inga exakta siffror på hur många paket som faktiskt försvinner. Det som däremot är tydligt är att hundratusentals hushåll på lands- och glesbygd riskerar att få en försämrad tillgänglighet till receptfria och receptbelagda mediciner. Riskerna överväger inte den samhällsnytta som kommer av apotekens hemleveranser. Lands- och glesbygdernas villkor måste för en gångs skull få gå först.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa