Hongkongbornas liv och frihet behöver vårt stöd

Protesttågen för rättvisa och frihet får inte blunda för Hongkong. Låt inte diktaturen och förtrycket vinna.

Hongkongs öde spelar roll. En liten och frihetstörstande region ropar på hjälp. Hongkongborna behöver ett skydd från att läggas under Fastlandskinas diktatur, förtryck och ofrihet.

Hongkongs öde spelar roll. En liten och frihetstörstande region ropar på hjälp. Hongkongborna behöver ett skydd från att läggas under Fastlandskinas diktatur, förtryck och ofrihet.

Foto: Kin Cheung

Ledare2020-06-13 05:23
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Över hela världen har människor demonstrerat för frihet och emot orättvisor. I USA har vi sett otaliga människor runt om i landet demonstrera mot polisvåldet mot afroamerikaner. I Europa har tusentals människor gått ut på gatorna för att visa sitt stöd för rörelsen i USA. Det finns även en annan rörelse som förtjänar vår uppmärksamhet och engagemang. 

I Hongkong har spänningarna ökat under den senaste tiden. Den 4 juni markerade årsdagen för massakern på Himmelska Fridens Torg som skedde 1989. Det var då som kinesiska ungdomar demonstrerade emot Kommunistpartiets diktatur. Ropet efter frihet blev likt många andra uppror tystat med dödligt våld. Det är oklart hur många som blev mördade av den kinesiska militären, men Human Rights Watch uppskattar det till att omkring 2 000 försvarslösa kineser mördades i samband med protesterna. 

Minnet av massakern har varit förbjudet att uppmärksamma i Fastlandskina. Hongkong och Macau är de enda regionerna i Kina som tidigare har tillåtits ha offentliga minnesmanifestationer. De båda regionerna har nämligen fler fri- och rättigheter än Fastlandskina. Den forna brittiska kolonin har via ett brittiskt-kinesiskt avtal från 1997 garanterats sitt frihetliga samhällsystem fram till 2047. Det är dessa, Hongkongs särskilda friheter, som möjliggjort att miljontals Hongkongbor har kunnat uppmärksamma massakern, men i år har manifestationen förbjudits i spåren av Coronapandemin. Det hindrade inte tusentals människor från att stilla (och med social distansering!) tända ljus på Hongkongs gator för att minnas massakerns offer. 

Nu har Kommunistpartiet emellertid visat intresse för att montera ned Hongkongs politiska system. I slutet av maj godkände den kinesiska folkkongressen den kontroversiella säkerhetslagen. Lagen skulle i praktiken leda till att Hongkongbor som utgör ett hot mot Kinas ”nationella säkerhet” kan utlämnas till Kina. Det skulle allvarligt hota Hongkongs oberoende, särskilt för de tusentals demokratiaktivister som nu sätter sina liv på spel för att få uttrycka sina åsikter. 

Vad som nu händer i Hongkong är att en liten och frihetstörstande region ropar på hjälp. I västvärlden har miljontals människor uttryckt stöd för människors lika värde i form av Black Lives Matter. Lika många människor borde därför uttrycka stöd för Hongkongbornas rätt till ett liv i frihet – bortom kommunistpartiets förtryck. Det är det minsta vi kan göra när tre miljoner människor riskerar att förlora fri- och rättigheter.