Hoten TikTok och Chat control hänger ihop

Det auktoritära och det totalitära räddar varken demokrati eller frihet.

Tekniken kan göra nytta och skapa gyllene burar.

Tekniken kan göra nytta och skapa gyllene burar.

Foto: Audun Braastad

Ledare2023-04-03 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under, sjöng Wilmer X en gång i tiden.

Storebror ser dig, skrev George Orwell i sin dystopi 1984, utgiven 1949.

Teknikens under har format det samhälle vi har, tillsammans med demokratin, och kommer forma det samhälle som vi, våra barn och barnbarn möter framöver. Samtidigt måste vi hålla storebror i schack. För teknikens under är inte givna välsignelser alla gånger, många nya upptäckter och innovationer är ofta tveeggade. De kan användas för konstruktiva och destruktiva ändamål. Att hålla koll på den maktbalansen är en av de mer viktiga uppgifterna som våra demokratiskt folkvalda har att ta. 

De folkvalda är inga experter på hur vi kan värna ett utvecklingsrikt samhälle och samtidigt undvika att bygga gyllene burar som håller minutiös koll vad människor gör, vill, säger… till och med tänker. 

De flesta folkvalda är kloka nog att undvika ytterlighetspositionerna. För i dessa blir det ingen frihet kvar, mer än för makten att ta sig. Om den som då har makten bestämmer sig för att aldrig mer släppa den, sitter vi alla enormt illa till. Därför krävs en stark motståndskraft redan i dag mot de totalitärt kontrollerade stater som vill öka sin påverkanskraft och påverkansmakt över de demokratiskt styrda, friare delarna av världen. 

I dagarna släppte tankesmedjan Frivärld en rapport om Tiktok, en app som snabbt blivit populär bland barn, med en ägare underkastad den kinesiska diktaturen. Vi får inte ge diktaturer kontroll över konversationer, ämnessökningar, informationsflöden. Till slut anar ingen användare vad de inte får se eller kan söka efter. 

”Det digitala skyddet för minderåriga behöver stärkas samtidigt som information kring risker med datainhämtning och påverkan behöver bli mer tillgängligt för de yngre och de vuxna runt omkring. Om frihet och demokrati ska kunna försvaras i den digitala eran måste vi snabbt dra rätt slutsatser om hoten och hotaktörerna”, skriver rapportförfattarna på Aftonbladets debattsida. 

Det här är vad vi har att leva upp till som demokrater och ansvarstagande vuxna. Till detta behöver våra demokratiskt valda hålla tillbaka visioner om att göra väl med auktoritära, storebrorsformade medel. Ett nutida exempel är det som kallas chat control. EU-kommissionen vill att Facebook, Whatsapp, Instagram – sociala medier ska tvingas att ännu mer noggrant övervaka alla samtal i den egna sfären. Regeringen och Socialdemokraterna är för. Syftet är att kunna slå ned på exempelvis pedofiler, men det går långt bortom det proportionerliga i samhällsnytta och samhällskostnad.

undefined
Tekniken har att ge oss nya under, men utan att ge storebror, eller främmande makt, rätt till all vår tid och våra privata samtal.

Att bekämpa övergrepp är ett viktigt demokratiskt uppdrag. Ingen känner förstås någon sympati för en förövare. Men vad får allt detta kosta för den som aldrig någonsin vill, kan eller kommer att begå övergrepp mot minderåriga? Gränsdragningen är viktig. Kampen mot sexualbrottslingar och övergrepp kan inte bygga på en enorm genomgripande kontrollstat, där exempelvis alla semesterbilder på badande barn måste kontrolleras och analyseras av utomstående. Ska privata tjänsteleverantörer – och direkt eller indirekt myndigheter – ha samhällskrav på att avlyssna alla förtroliga samtal som förs? I ett demokratiskt samhälle byggt på individuella rättigheter och skyldigheter, är svaret nej. 

Tekniken har att ge oss nya under, men utan att ge storebror, eller främmande makt, rätt till all vår tid och våra privata samtal. Vi måste kunna bättre.