Ingen portas från affären på svaga grunder

Den som portas från affären ska hållas därifrån.

Ledare 20 juni 2022 05:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Lagen som ska hjälpa affärsidkare att begränsa tillträdet för personer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott, är rätt tänkt. Däremot uppstår det fortfarande situationer där lagen blir en papperstiger och inte ett funktionellt verktyg. Det vi kan läsa om i tidningen för Hemköps del i centrala Nyköping är ett exempel på detta (SN 17/6). En person har på goda grunder portats från affärslokalerna, men kommer ändå tillbaka gång på gång. Vid senaste tillfället har också mannen uttalat hot mot butik och personal. På bara några veckor har personen brutit mot tillträdesförbudet sju gånger. 

Så ska det inte fungera.

Organisationen Svensk Handel har under lång tid kämpat för en lag om tillträdesförbud. Detta för att skydda den egna verksamheten från det som kallas mängdbrott, återkommande stölder exempelvis. I en rapport från i våras konstaterar organisationen att ”majoriteten av de butiker som fått tillträdesförbud beslutat vittnar om att förbudet fungerat mycket bra. 75 procent av förbuden har resulterat i att förbudspersonen helt upphört med att besöka aktuell butik”. 

Så ska det fungera.

Svensk Handel anser att rättsväsendet är för snålt i synen på vilka anmälningar som leder till att individer portas under sex månader, i snitt. Detta kan garanterat fungera bättre än hittills. Däremot noterar Svensk Handel, att åklagarna ofta har valt att ”häkta och döma till fängelse när överträdelse skett i samband med stöld”. 

Så ska det fungera.

 

Sedan är det klart att även den person som stängs ute har en historia, inte sällan med missbruk eller andra sociala svårigheter som grund. Den personen ska få möta en hjälpande hand från annat håll. Den här lagen, som är bra för såväl affärsidkare som personal och kunder, fungerar som bäst när berörda aktörer hjälps åt. Det inkluderar handeln själv och polisen, men även de kommunala insatser som arbetar med personer som har hamnat snett i livet. Därför är det välkommet att kommunens områdeschef för missbruk och bistånd lovar att agera när butiker hör av sig.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa