Ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Varje år dör 3 000 svenskar i förtid på grund av sitt jobb.

Ledare 4 maj 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Månadsskiftet april-maj karaktäriseras av Valborgs- och första majfirande men ett par dagar tidigare, den 28 april, infaller Internationella arbetsmiljödagen. Den dagen borde lyftas fram betydligt mer.

Varje år dör mellan 30 och 50 personer av arbetsplatsolyckor bara i Sverige. Arbetsmiljöverkets siffror pekar också på att 3 000 svenskar årligen dör i förtid på grund av skador eller sjukdomar orsakade av bristande arbetsmiljö. Verkets generaldirektör Erna Zelmin varnar för ökande problem. Det kan handla om stress, mobbning, hög arbetsbelastning, damm, avfall eller skiftarbete. Ohälsosamma miljöer eller villkor leder till att individen blir fysiskt eller psykiskt sjuk. Skillnaderna är särskilt tydliga mellan män och kvinnor. Män dör oftare av allvarliga arbetsplatsolyckor medan kvinnor drabbas och avlider av arbetsrelaterade sjukdomar som ett resultat av för hög arbetsbelastning.

I Arbetsmiljöverkets årliga undersökning uppgav var tredje sysselsatt svensk att de haft besvär av sitt arbete det senaste året. Siffrorna indikerar också att stressproblematiken kommer öka framöver, vilket innebär att fler kommer att dö om inte utvecklingen stoppas.


Ett samband i Arbetsmiljöverkets rapport sticker ut, kopplingen mellan mobbning och självmordsförsök. Var tionde arbetstagare blir i dag mobbad på sin arbetsplats. “En del självmord i Sverige beror på att man kränks eller mobbas på sitt jobb. Sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord har stärkts” förklarar professorn och rapportförfattaren Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet (23/3). 

Arbetsmiljöverket lyfter även flera studier som visar på samband mellan självmord, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 
Ökad risk för suicid behöver dock inte nödvändigtvis vara kopplad till mobbning eller kränkningar. Även en ohälsosam arbetsbelastning med höga krav och liten egenkontroll kan också öka risken för självmord. Den psykosociala arbetsmiljön, från organisation till ledarskap, spelar en mycket stor roll i hur väl en arbetsplats fungerar, eller inte fungerar. 


Utvecklingen går i dag åt fel håll och det är tydligt att arbetsgivarna kan göra mer. Det handlar framförallt om att chefer och ledning ska känna till och motverka riskfaktorer såsom stress, osund psykosocial arbetsmiljö, buller, avgaser och fysiskt tungt arbete. 
Samtidigt är risken för konsekvenser för den arbetsgivare som struntar i sina anställdas hälsa relativt liten. Färre än var tionde dödsolycka har lett till rättslig påföljd för arbetsgivaren, enligt tidningen Arbetets undersökning (23/1). 
De rättsliga drivkrafterna för att bedriva ett bättre förebyggande arbetsmiljöarbete måste bli starkare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa