Kina ska inte få tysta kritik i Sverige

Kinas försök att tysta kritik och kritiker i Sverige är demokratiförakt.

Hongkongbor kämpar för demokrati och att garanteras mänskliga sådana. Diktaturen slår tillbaka. Inte bara där, utan också i Sverige.

Hongkongbor kämpar för demokrati och att garanteras mänskliga sådana. Diktaturen slår tillbaka. Inte bara där, utan också i Sverige.

Foto: Kin Cheung

Ledare2020-09-04 05:59
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Stater som inte respekterar individens frihet går inte att jämka med samhällen där individens fri- och rättigheter är själva kärnan i gemenskapen. Sveriges intressant sammanfaller med andra välfungerande demokratier med oberoende rättsväsende och fritt näringsliv.

Det är därför värt att läsa den senaste rapporten från Tankesmedjan Frivärld, där Kinas omfattande arbete med att tysta och begränsa diktaturens kritiker i Sverige synas närmare. 

”De grövsta och mest ihärdiga attackerna har skett mot den svenske medborgaren Gui Minhai och mot de som på olika sätt drivit på för att uppmärksamma kidnappningen och fängslandet av bokförläggaren”, skriver tankesmedjans Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen på DN Debatt (2/9).

Kina lägger stor kraft på att växa som global aktör, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt. Kritiken mot diktaturens brott mot mänskliga rättigheter, mot det som pågår i Hongkong, i Xinjiang-provinsen och i Tibet, är mycket besvärande för Peking. Som enpartistat, formad av kommunismen, odlar Kina en nolltolerans för kritik, framför allt mot dess ledare Xi Jinping. 

Sedan ett byte av ambassadör 2017 har Kina i Sverige agerat med ett hårdare tonläge, noterar Frivärld-rapporten. Granskande journalister och debattörer utsätts för hårda angrepp. Ett exempel berör SN:s ledarsida. I somras kommenterade vi journalisten Ola Wongs sommarprat i radio. Kinesiska ambassaden skickade då e-postbrev till flera chefer på SN. Allt i syfte att smutskasta både Wong och "illasinnade" medier. Kinas socialism ska ses som mänskliga rättigheter nog, var regimens budskap.

I en demokrati är kritik mot makten en rättighet i det offentliga samtalet. I diktaturen väntar fängelse eller värre. Kampen om vilka idéer som ska få forma vår globala framtid är på allvar.