Kommer ministern att hitta till Vrena nu då?

Bron över TGOJ-banan i Vrena är plats, men lärdomarna väntar, bortglömda på ett stickspår.

Spänningen stiger. Ska infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) hitta till Vrena?

Spänningen stiger. Ska infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) hitta till Vrena?

Foto: Judit Nilsson

Ledare2024-04-11 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

När infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i riksdagen ska beskriva myndigheten Trafikverkets analys av det som drabbade Vrenaborna under elva månaders tid under förra året, är det så att myndigheten har gjort rätt. 

Formalia har genomförts, och så är det. 

Det är inte hela bilden, inte ens halva. Under elva månader tvingades invånarna till absurt långa omvägar för att ta sig till jobbet med bil, för ta emot lastbilsleveranser eller bara köra till och från Folkets hus eller affären. 

Alla protester klingade ohörda. Ingen kände ett ansvar för att lösa det knepiga. Vrenaborna kände sig ignorerade, på goda grunder. Av myndigheten, förra regeringen och den nuvarande.

Vrena har nu en ny järnvägsbro sedan i november. Alla är glada över både den nya bron och att samhällsplågan är över. Den sörmländska riksdagsledamoten Martina Johansson (C) har vid flera tillfällen debatterat med ansvarig minister om detta. Hon har sträckt ut en hand för att få ministern att besöka Vrena och prata med folk på plats. För att förstå mer om behovet av en förändring, att låta invånarnas nytta komma in tidigt i den stora processen.

I fredags hölls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan de två. Den visar hur svårt det är för att få maktens perspektiv att passa ihop med medborgarens. Som minister är Andreas Carlson ansvarig för hur myndigheten sköter sitt uppdrag, men ska inte peta i dess detaljer. Hans svar blir därför inte särskilt djuplodande. Trafikverket anser sig ha följt kraven på att ta hänsyn till Vrenaborna. 

Kort sagt: det blev för dyrt att göra något. Den uträkningen bygger på att det blev för dyrt just för verket, invånarna fick däremot betala för sitt.

undefined
Järnvägsbron i Vrena blev symbolen för hur samverkan och dialog mellan en myndighet och lokalinvånarna inte fungerar.

Debatten är väl värd att lyssna till. En myndighets skyldighet att göra det enkelt för medborgarna vid ett infrastrukturprojekt är för svag. Vare sig vi pratar om brobyten eller stora kraftledningsprojekt. Lägg ihop alla de extra milen i bilar och lastbilar i Vrenafallet, samt merkostnaderna för transporter och all tid som gått åt som en följd av att det lilla sörmländska samhället delades itu. Då tickar det snart upp till och sannolikt förbi extrautgiften på 15 miljoner för en smidigare tillfällig järnvägspassage som Trafikverket bedömde kostnaden för.

undefined
Martina Johansson (C) upprepar sin inbjudan till ministern.

Vi behöver en ordning där åtgärder för att mildra de lokala konsekvenserna för invånarna är ett lika tungt ansvar för myndigheten som att visa effektivitet inför sin uppdragsgivare, stat och regering. Vi behöver en Lex Vrena: ett ansvar att lindra effekterna för medborgare och företag som drabbas hårt ekonomiskt under ett myndighetsprojekt.

Andreas Carlson (KD) lovade att försöka klämma in ett Vrenabesök i sin kalender. Martina Johansson (C) har däremot varit där ofta. Vi får se hur det går. Det är lätt att hitta dit, det krävs inga omvägar.