Kommunen måste göra om avtalet om gästhamnen

Nyköpings kommun har en kostnadskris. Avtalet om gästhamnen är en del av detta.

Det finns ingen anledning att kommunens skattebetalare ska minimera risken för driften av gästhamnen i Nyköping.

Det finns ingen anledning att kommunens skattebetalare ska minimera risken för driften av gästhamnen i Nyköping.

Foto: Olof Jonmyren

Ledare2024-05-07 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är svåra tider i Nyköpings kommun. Kostnaderna har ökat mer än vad de ansvariga politikerna och tjänstemännen hade räknat med i årets budget. Det behöver kapas kostnader på alla håll. 

Kommunen måste prioritera det som kommunen är skyldig att göra. Det betyder att säkerställa vård, skola och omsorg, samt de andra delar som utgör lagstadgad myndighetsutövning. 

Allt annat behöver stramas åt, eller strykas. Även sådant som både politiker och tjänstemän tycker är trevligt och upplyftande. 

En fråga som behöver tas i omgående är om det nya avtalet om driften av gästhamnen verkligen är förenligt med regelverket. I detta står nämligen 700 000 skattekronor på spel. Det är ingen enorm summa i en kommunekonomi, men motsvarar mer än kostnaden för en undersköterska eller en fritidsledare. 

I förra veckan ställde Centerpartiet i SN frågor om avtalet som kommunen har skrivit för driften av gästhamnen i sommar: Har allt gått rätt till? En entreprenör ska driva verksamheten på kommersiella villkor. Men kommunen täcker upp för den ekonomiska risken. Det är ju inte mycket till kommersiella villkor. 

Varför sätter Socialdemokraterna och Moderaterna sina namn bakom detta? 

Vi är i ett läge där hårda sparkrav redan läggs på skola, barn- och äldreomsorg. Det blir personalneddragningar. Tjänstemannaledningen för skolan klagar över att det finns mindre skolor som kostar pengar, däribland på landsbygden. Men tillgängliga och bra skolor i hela kommunen är ju faktisk kärnverksamhet. 

Drift av gästhamn, däremot, är inte i närheten av offentlig kärnverksamhet. Ett koncessionsavtal för tjänster, som kommunen har tecknat, kräver att den som tar över och driver verksamheten åt kommunen också tar den ekonomiska risken. Att garantera en intäkt med skattemedel på 700 000 kronor går stick i stäv med detta. Det hade det varit även om kommunens ekonomi hade varit god. Vilka andra entreprenörer får ett liknande stöd?

undefined
Rimligen är det just intäkter från gästerna som ska driva gästhamnen i Nyköping.

Visionen för hamnområdet är god. Gästhamnen ska välkomna båtburna gäster till Nyköping under hela sommaren. Det behöver Nyköping som stad. Driften ska bygga på betalande gäster. 

Om avtalet är regelvidrigt: gör om. Annars: förhandla om. Kris är kris. Varje krona räknas.