Kontanter är mer robust än plastkort

Kontanter gör framtiden tryggare. Staten måste ta ett större ansvar.

Rätten att få betala med kontanter måste stärkas, liksom det statliga ansvaret för säkra digitala betalsystem.

Rätten att få betala med kontanter måste stärkas, liksom det statliga ansvaret för säkra digitala betalsystem.

Foto: Martina Holmberg/TT

Ledare2023-04-05 15:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I en digital tid när allt flyter på är det lätt att glömma bort risken för krig eller kris. Men om det värsta skulle hända kommer de flesta av oss vi att behöva sedlar och mynt för att överleva. 

En överväldigande majoritet av alla betalningar i Sverige gör i dag digitalt. Till och med plastkorten håller på att bli omoderna och byts ut mot direktbetalning via mobiltelefon eller Swish. Utvecklingen har gått fort och får handeln bestämma – vilken den i viss mån redan gör – skulle kontanter skrotas helt. 

Alltfler restauranger och butiker har i dag stora skyltar vid ingången som meddelar att här är det kontantfritt som gäller. Att de valt den vägen är lätt att förstå. Kontanthantering är dyrt, kräver personal, medför risker både för svinn och rån. Samtidigt riskerar det alltmer kontantfria samhället att skapa problem som ingen tycks vara villig att ta ansvar för. 


De digitala betallösningarna är utmärkta på många sätt. Så länge som det inte blir elkris eller nätet ligger nere. Då stannar allt. Häromåret krashade Coops digitala betalsystem och butiker stängde eftersom de inte kunde ta betalt. Bor man i ett tätbebyggt område där det finns andra affärer att handla i är det inga större problem. Men om den enda butiken i byn är den vars system inte fungerar är det allvarligare. 

Den 31 mars skrev den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra på DN Debatt i samband med att Betalningsutredningens slutbetänkande överlämnades till regeringen, om hur den minskade kontanthanteringen å ena sidan inneburit en del fördelar, men att den digitala betalningsmarknaden samtidigt är betydligt mer sårbar för bedrägerier och olika störningar än sedlar och mynt. 
Kinberg Batra understryker att “alla måste kunna betala i Sverige, digitalt eller fysiskt, såväl i vardagen som i kris, vid höjd beredskap och ytterst i krig. Det kan inte alla i dag. Därför behövs både digitala och kontanta betalningar, och båda måste vara säkra och effektiva”. 

Utredningen lyfter även att staten måste ta ett större ansvar eftersom grundläggande säkerhet och tillgänglighet kan inte lämnas till enskilda företag. Så är det. Dessutom måste rätten att få betala med kontanter förtydligas liksom rätten att vid krissituationer kunna ta emot kontanter utan uppkoppling till ett kassasystem. 
Annars kommer vi vid en eventuell kris i värsta fall för sent upptäcka att vi satt oss i en omöjlig situation.