Kravet är enkelt: ordning på tågen

All vår början bliver svår, men kravet är att tågen går.

Ledare 13 december 2021 16:46
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

SJ:s tid med Mälartågen slutade med strul – och den nya operatören MTR:s började med strul. Det har inte varit en bra tid för pendlartågen på sistone. Alldeles för många inställda turer tär på inte minst på pendlarnas förtroende. 

Region Sörmland – liksom flera andra företrädare för regionerna i Mälardalen – har riktat skarp kritik mot SJ:s avslutning på insatserna som operatör för Mälartågen. En faktor i detta har varit ett planeringssystem som tydligen har bidragit med mer kaos än kompetent styrning i personalhanteringen. Men SJ-tiden är nu över.

 

Den nya ordningen med MTR som operatör för Mälardalstrafik har dragit igång. Det var ingalunda smärtfritt, även om det är bra med fler avgångar överlag. Måndagen hade sina inställda turer, inkörningsproblem kanske det kan kallas. ”Tåg 207 mot Nyköping C är inställd på grund av personalbrist. Tåg 208 mot Stockholm Central är inställd på grund av personalbrist”, meddelade trafikinformationen. Det där får inte bli en vana.

 

De politiskt ansvariga har lovat att det ska bli bättre. Nu är det upp till bevis. Den kritik som riktades mot SJ var befogad. Som beställare har man rätt att ställa krav på leverans. Däremot har de ansvariga regionpolitikerna att leva upp till för egna löften, med MTR:s insatser som mått. De flesta resenärer förstår att en större förändring kan komma med ett antal barnsjukdomar. Sådana fel som uppstår men via rimligt enkla manövrar kan åtgärdas på kort tid. Över tid glöms sådant bort så länge det allra mesta fungerar som det ska. Och det är det som allt handlar om. 

Pendlare är en luttrad grupp, men ett bärande krav är att tågen går som det är sagt. Ett fel är trist, men många och återkommande fel är en vana. Det är sådant som får tågpendlare att snegla mot bilen igen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa