Låt fler njuta av simning och bad

Allt färre barn kan simma - värst är det i utsatta områden, skriver Nora Karlsson.
Allt färre barn kan simma - värst är det i utsatta områden, skriver Nora Karlsson.

Bristande simkunnighet undanhåller en del av befolkningen från att inkluderas i lokalsamhället.

Ledare 12 juli 2023 05:07
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Trots ett par regniga och grå dagar i början av juli har denna sommar präglats av den ena värmeböljan efter den andre. Med den värmen lockar också svalkande vatten och många tar sin flykt till badplatser runt om i Sörmland. Tyvärr speglar denna trevliga fritidsaktivitet också en orättvisa. Allt färre barn kan simma, värst är det i utsatta områden. 

 

Enligt skolverket minskar simkunnigheten bland barn. Bland sjätteklassare är det sju procent som inte kan simma 200 meter. Simundervisning i skolan är otroligt viktigt för att motverka detta, men det räcker inte. För många kan det vara en av de första gångerna de är i kontakt med vatten, många har simskräck och är ovana med vattenkontakt. Att då enbart prövas på sin simkunnighet någon gång om året har liten potential att överbrygga kunskapsglappet. 

 

Risken för drunkningsolyckor blir självklart mer påtaglig utan tillräcklig simkunnighet, men det får också sociala effekter. Bristen på simkunnighet undanhåller en del av samhället från att ta sig ut till en sjö eller kusten, njuta av en fin sommardag och känna sig som en del av sitt lokalsamhälle. Många av barnen som brister i sin simkunnighet kommer från utsatta områden och många har föräldrar som inte är simkunniga. Det innebär att de omöjligen har kunnat lära sig hemifrån. Utan en naturlig inkörsport till simning, så är det inte konstigt att de halkar efter. Att det är ett krav för att klara idrottsundervisningen i skolan gör att det står ännu mer på spel. För dem är det därför särskilt viktigt att komma i kontakt med föreningar och ha möjlighet att simma på fritiden. Det initiativ som uppkommit i Flen med gratis sommarsimskola visar på ett stort behov och en stor efterfrågan bland barn och unga. Även simskolan Junis i Nyköping erbjuder gratis simskola vid Uttervik ett par veckor under sommaren för att stärka simkunnigheten. 

 

För att tackla denna utmaning krävs det att civilsamhället, det offentliga och det privata krokar arm. Barn ska inte behöva känna sig hindrade i sin utveckling eller utanför gentemot deras klasskompisar för att de inte haft samma möjligheter. Sörmlands härliga badplatser ska finnas tillgängliga för alla - oavsett om du bor i Brandkärr eller Östra villastaden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa