Lex Tintin borde ha varit på plats för länge sedan

Så här såg det ut när luleborna samlades till en ljusmanifestation för Tintin, den åttaårige pojke som misstänks ha mördats av sin pappa.
Så här såg det ut när luleborna samlades till en ljusmanifestation för Tintin, den åttaårige pojke som misstänks ha mördats av sin pappa.

Barnets bästa måste vara ett starkt skydd.

Ledare 4 februari 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Fallet Tintin kan knappast ha undgått någon som följt nyhetsrapporteringen i år. Pojken från Luleå som bara blev åtta år gammal. I samband med en vårdnadstvist fick pappan umgängesrätt, trots mammans vädjan om att inte låta pojken vara ensam med sin pappa utan övervakning. Under det två timmar långa umgänget misstänks pappan ha mördat pojken. Nu höjs röster om en “Lex Tintin”, för att inga barn ska tvingas till umgänge med en våldsam förälder.

 

Det är inte första gången ett enskilt fall där ett barn far illa ger upphov till intensiv debatt och ilska. För tre år sedan uppmärksammades fallet “Lilla Hjärtat”, där 3-åriga Esmeralda mist livet efter att hon återlämnats till sina biologiska föräldrar. I somras kom ny lagstiftning på plats, som syftar till att säkra principen om barnets bästa efter en LVU-placering i familjehem.

Barnkonventionen har varit juridiskt bindande i Sverige sedan 1990. Det innebär i praktiken att all offentlig verksamhet i alla fall som berör barn måste iaktta barnets rättigheter enligt konventionen. Att myndigheter ska ta hänsyn till barnets bästa, något som återfinns i konventionens artikel 3 och som uttryckligen uppges vara dess grundpelare, är dock inget nytt i svensk rätt. Principen om barnets bästa har hundratals år på nacken.

 

År 2020 blev barnkonventionen svensk lag på grund av dess bristande genomslag i myndigheternas verksamhet. Nu kan barnkonventionen ensam läggas till grund för beslut. Problemet är att dess vaga bestämmelser gör det svårt att grunda ett beslut

Att göra konventionen till svensk lag framstår enbart som ett politiskt verktyg, vilket i och för sig inte ska underskattas. I utredningen bakom barnkonventionen som svensk lag anförs bland annat förhoppningen om att processen med att anpassa andra regler utefter barnkonventionens krav ska snabbas på. Men i de juridiska bedömningarna verkar inte konventionen fått större genomslag.

 

Uttrycket “barnets bästa” betyder ingenting om det inte fylls med innehåll. Det har fall som lilla hjärtat och Tintin visat. Konkreta åtgärder krävs för att inga barn ska hamna mellan stolarna och för att föräldrarnas rättigheter aldrig ska få gå före barnets. Lagen måste tala klarspråk.

En sådan åtgärd, utöver de förändringar som kom till i kölvattnet av lilla hjärtat, är barnfridsbrottet. Sedan 2021 är det straffbart att låta barn bevittna olika typer av våld i hemmet. Barnet blir då målsägande och får rätt till ett eget målsägandebiträde.

 

Även i tvister om vårdnad och umgänge måste barn ges rätt till ett eget ombud. I dag glöms barnet bort när föräldrar tvistar, när det i själva verket är barnet som borde stå i centrum. Dessutom måste reglerna om umgängesrätten förändras, för att inget barn ska tvingas till umgänge med en våldsam förälder. 

Hade lagen varit på Tintins sida hade han aldrig behövt dö. Det är den bistra sanningen. Därför är det nu dags att börja jobba.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa