Massövervakning får grönt ljus från regeringen

Massövervakning av alla sörmlänningar, svenskar och européer kan snart bli verklighet.

Faran som denna massövervakning innebär får inte underskattas
Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010

Faran som denna massövervakning innebär får inte underskattas Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ledare2024-06-26 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I Europaparlaments-valrörelsen lovade regeringspartierna att rösta emot förslaget om massövervakning, som har blivit känt som ”Chat control”. Trots detta tvärvände regeringspartierna förra veckan och röstade för förslaget i justitieutskottet. Om förslaget röstas igenom av EU kommer miljontals människor att få sin kommunikation avlyssnad. Det är ett slag både mot den personliga integriteten och vår säkerhet.

Förslaget innebär att alla bilder, videor eller länkar som skickas i meddelandetjänster kommer att kunna skannas och avlyssnas. Krypterad kommunikation kommer inte längre vara möjlig. I klartext innebär detta att dina meddelanden på exempelvis Whatsapp, Messenger och email inte längre är fredad från övervakning. Syftet är att bekämpa sexualbrott mot barn på nätet. Det är givetvis ett lovvärt syfte, men förslaget är inte någon effektiv eller pricksäker lösning på problemet. Vad Chat control i stället gör är att på ett träffsäkert sätt urholka den personliga integriteten. Och utsätta människor för livsfara. 

Chat control är med god marginal det mest integritetskränkande lagförslaget i modern tid. Det har vänt upp och ner på konceptet om privatlivet. Med detta förslag går vi från en ordning där individer är fredande från övervakning med undantag för vid brottsmisstankar, till en ordning där utgångsläget är att alla övervakas. Ett ”big brother” samhälle.

Den fara som denna massövervakning innebär får inte underskattas. Det handlar om att samla in information om alla privatpersoners konversationer. En hackning eller en läcka av den informationen skulle få förödande konsekvenser. Och risken för en sådan incident kan aldrig helt undvikas. Visst finns oskyldiga semesterbilder och selfies bland denna data, men det finns också information om journalistiska källor, människorättsaktivister som lever under hot och personer som av olika anledningar lever under en skyddad identitet. Information som i fel händer kan utlösa en rad hemskheter – både för individer och nationell säkerhet.

Men, säger vissa, om du inte har något att dölja har du inget att frukta – eller? Det är en naiv inställning. Delvis för att man aldrig vet vilken information som fientliga krafter kan vara intresserad av, delvis för att ett starkt allmänt skydd för den personliga integriteten särskilt skyddar de som behöver det allra mest. Detta inkluderar människorättsaktivister, journalister och människor som lever under skydd. 

Vi är oskyldiga till motsatsen bevisas – och med den oskyldighetspresumtionen bör vår kommunikation vara fredad från statlig övervakning. Att samla in information från allas privat konversationer är inte bara en kränkning av den personliga integriteten – utan även ett potentiellt hot.