Maten är en av våra stora säkerhetsfrågor

De behov som finns för att stärka överlevnadskraften – och därmed bredden – inom det svenska jordbruket är uppenbara och brådskande.
De behov som finns för att stärka överlevnadskraften – och därmed bredden – inom det svenska jordbruket är uppenbara och brådskande.

Livsmedelsförsörjningen är också en försvarsförmåga.

Ledare 26 april 2022 15:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Regeringen och Centerpartiet har kommit överens om ett andra stort stödpaket till det svenska jordbrukssektorn. Utöver den nödmiljard som lagts fram i vårändringsbudgeten, blir det nu ytterligare två miljarder. I huvudsak är detta återbetalningar på dieselskatten samt ett utbyggt stöd till animalieproduktionen, som mjölk och kött. Kostnaderna för jordbruket har ökat kraftigt som en effekt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ett par särskilda insatser riktas till jordbruk i Norrland samt till det svenska fisket.

 

Statliga stödinsatser är inte alltid lätta att försvara, även om tiden med pandemirestriktioner har visat när det måste till. Jordbruket och även skogsbruket hänger intimt ihop med hela samhällets förmåga att uthärda kriser, att klara svåra påfrestningar som ett krig i vår närhet. Där är vi i denna stund. 

Ett sårbart jordbruk ger svagare samhällsbygge. Som Daniel Bäckström, Centerpartiets jordbrukspolitiske talesperson säger: ”Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att livsmedelsproduktionen upprätthålls och på sikt utökas.”

 

Det här paketet ska genom riksdagen också, via en extra ändringsbudget. I och med att det inte finns givna majoriteter längre i politiken, är den resan allt annat än given. Det finns inslag av djupt onödig grinighet i relationerna mellan partierna, särskilt så mellan Centerpartiet och Moderaterna, men i den här frågan vore det rent knas om körde fast i riksdagen. 

De behov som finns för att stärka överlevnadskraften – och därmed bredden – inom det svenska jordbruket är uppenbara och brådskande. Förslagen minskar ett antal nyckelkostnader, som drivmedelsskatten. Det finns annat också. För flera av insatsvarorna till jordbruket är importen från just Ryssland totalt dominerande. Det är en akilleshäl i den tid som är. 

Därför måste ansvarskännande politiker laga efter läge.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa