Med aprilvåren kom många goda nyheter

Får vi snart se ett p-piller för män? Ja, det finns hopp om det.
Får vi snart se ett p-piller för män? Ja, det finns hopp om det.

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan i SN skrevs i slutet av mars.

Ledare 2 maj 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Goda nyheter för den biologiska mångfalden i haven! Under flera år har vi fått alarmerande rapporter om att korallreven runt om i världen håller på att dö. Nu har Ecuadors miljöministerium nyligen upptäckt ett tidigare okänt och orört korallrev utanför Galapagosöarna. Dessa miljöer är helt avgörande för det marina livet! 

2. Sedan ett genomförandeprogram lanserades 2019 där tre länder i Afrika fick ta del av världens första malariavaccin har antalet malariainfektioner och dödsfall minskat drastiskt, meddelade nyligen världshälsoorganisationen (WHO).  I Kenya, Ghana och Malawi har över 1,2 miljoner barn vaccinerats och nu utökas programmet till fler. 

undefined
I Kenya, Ghana och Malawi har över 1,2 miljoner barn vaccinerats mot malaria och nu utökas programmet till fler.

3. Hjärnblödning och hjärncancer orsakar stor skada för individer, och ger upphov till funktionshinder och dödsfall. Förlusten av hjärnvävnaden har hittills inte kunnat repareras. Nu har dock forskare vid Hokkaido University utvecklat en syntetisk hydrogel som ska stimulera återväxt av hjärnceller. Hittills har det enbart skett test på möss men detta forskningsframsteg bådar gott för framtiden. 


4. En ny banbrytande satellit skapar nya möjligheter för att stärka forskares möjlighet att utreda kopplingen mellan luftföroreningar och människors hälsa genom att i realtid övervaka luftföroreningar på norra halvklotet.  

5. Djurskyddsinsatser i Tchad och Kamerun har börjat ge resultat - för första gången på nästan 20 år har en lejonhona fångats på bild i en av Tchads nationalparker. Det är en park som tidigare drabbats hårt av en brutal tjuvjakt. 

6. Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med internationella kollegor utvecklat en “kemisk sax” som möjliggör för framtagande av nanomaterial som kan användas för bland annat batterier och filter för att fånga upp koldioxid ur atmosfären. 

7. Ny forskning framtagen av forskare från Egypten, Etiopien och Sverige visar hur en viss typ av svamp kan användas för att skydda kaffeodlingar i Etiopien som idag är utsatta för olika sjukdomar. Detta är viktig forskning eftersom det idag varken finns effektiva bekämpningsmedel eller kaffesorter som är resistenta. 


8. I Libanon, där en treårig lång ekonomisk kris lett till att priserna för basvaror som bröd skjutit i höjden, har en entreprenör uppfunnit en kommersiell ugn som drivs enbart av värme från solen. Denna nya skapelse kommer minska priserna för brödet drastiskt. 

9. Batterier som bygger på gravitation? Ja, du läste rätt. Ny forskning visar på hur övergivna gruvor skulle kunna lagra överskottsenergi från sol-och vindkraft och därmed agera som enorma gravitationsbatterier. Forskarna hävdar att de kan lagra så mycket som 70 terawatt. 

undefined
Ny forskning visar på hur övergivna gruvor skulle kunna lagra överskottsenergi från sol-och vindkraft och därmed agera som enorma gravitationsbatterier.

10. Ett p-piller för män kan nu vara nära att bli verklighet! Forskare har identifierat en gen som gör spermier tillfälligt infertila som ska kunna regleras med ett protein. Den sortens preventivmedel skulle då inte heller ha några hormonella biverkningar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa