Mer energi lyfter sörmlänningarna!

Den havsbaserade vindkraften öppnar dörrar till en levande skärgård och en hållbar framtid.

Den havsbaserade vindkraften behövs. Den behövs i Södermanlands kustband.

Den havsbaserade vindkraften behövs. Den behövs i Södermanlands kustband.

Foto: David Goldman

Ledare2024-04-29 06:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Vi behöver mer el. Delvis för att mer el blir billigare för hushåll i dagens dyrtider, men framför allt för att el krävs för att ersätta fossila bränslen. Vindkraft är ett utomordentligt bra sätt att snabbt producera mer grön el. Men lokalt motstånd mot närliggande vindkraft i kombination med med långa tillståndsprocesser hotar etableringen av vindkraft och därmed den gröna omställningen.

Tillståndsprocesser och en del av det lokala motståndet trumfas genom att flytta ut vindkraftverken till sjöss. Vindkraftsanläggningar i svensk ekonomisk zon omfattas inte av den vetorätt som finns på kommunalt territorium. De är också längre bort från stränder, villaområden och förskolor. Kort och gott framstår havsbaserad vindkraft som en bra, grön lösning.


I mars fick den planerade vindkraftsparken Långgrund ett definitivt stopp efter att Trosa, Nyköpings, Oxelösunds och Norrköpings kommuner hade sagt nej. Hopp kvarstår hos Dyning, som planerar en ytbaserad anläggning utanför territorialvattnet, men inom svensk ekonomisk zon.

Den havsbaserade vindkraften behövs. Den behövs i Södermanlands kustband. Dyning beräknas producera mer el än den samlade förbrukningen i Södermanland och Östergötland. Dessutom bidrar infrastrukturprojekt i kustbandet till skärgårdslivet. Den fantastiska skärgård som finns mellan Nynäshamn och Arkösund förtjänar det lyft som kommer med arbetsplatser (framförallt tillfälliga, men även långsiktiga). Trosa, Nyköping, Oxelösund och alla orter i närheten kan räkna med lyft av detta. De får dessutom möjlighet att koppla upp sig direkt till den nya, gröna energikällan.

Förutom den indirekta ekonomiska gynnsamheten bidrar vindkraft även med att pressa ned priserna på elmarknaden i stort. Det gynnar alla hushåll.

Vindkraft är i nuläget ingen fullständig lösning för hela behovet av el. Det behövs antingen bättre lagring av el eller ytterligare grundproduktion som kan överföras genom landet. Förmodligen behövs bådadera. Men den tekniska utvecklingen i vindkraften är kraftfull, möjligheten att lagra energi i vindkraftverk står för dörren. Det gör det möjligt att få stabil energitillförsel även när det är vindstilla.

Utspridda elanläggningar möjliggör också för lägre energiförluster när det kommer till förflyttning av el från olika delar av landet. En vindkraftspark i Östersjön, långt från de norrländska älvdammarna, ger Södermanland och Östergötland närmare och grönare el.

Havsbaserad vindkraft underlättar för en levande skärgård, lägre elpriser och grön energi.