Minns ni de polska brandmännen?

Gränsöverskridande samarbete är en vinst för alla.

EU:s civilskyddssamarbete är gemenskap med stort G. Så här såg det ut när karavanen med polska brandfordon passerade Rättvik på väg mot Sveg under skogsbränderna 2018.

EU:s civilskyddssamarbete är gemenskap med stort G. Så här såg det ut när karavanen med polska brandfordon passerade Rättvik på väg mot Sveg under skogsbränderna 2018.

Foto: Lisa Abrahamsson /TT

Ledare2022-08-15 05:40
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Brandbekämpningsflyget baserat på Skavsta har för andra gången den här sommaren varit på utlandsuppdrag (SN 12/8). Planen finns stationerade här nära oss, men kan göra nytta på många håll. 

Det har varit en mycket varm – och torr – sommar på många håll i Europa. Då kan det snabbt gå från gnista till stora skogsbränder. Tack vare den samverkan som etablerats inom EU för den här typen av situationer, kan flygplanen på Skavsta på relativt kort varsel bli en värdefull krishjälp också i andra medlemsstater. Två av de totalt flygplanen på Skavsta är anslutna till rescEU och är EU-gemensamma resurser. Europeiska unionen står för merparten av kostnaden medan Sverige står som värd för resursen. 

Sommarens första utlandsuppdrag var i Tjeckien och den här gången gällde det Frankrike. Sådana insatser är också till nytta för Sverige, det bygger erfarenhet och kunskap inför svårigheter på mer nära håll. Ett lyft ut i Europa är också ett lyft för Sverige. 

Minns ni den långa karavanen med polsk brandpersonal som for genom landet på väg för att bistå i bekämpningen av de svåra svenska skogsbränderna i Mellansverige 2018? De 44 brandfordonen – med 139 personer – kom att bli till ett triumftåg genom landet, där vinkande och uppskattande svenskar mötte upp längs färden till och från Sveg i Härjedalen. Bland annat passerades Nyköping via E4:an. När det brinner är vänner bra att ha. Det var inte bara från Polen som hjälpen kom, det var fransmän, italienare, tyskar och så vidare. 

Det överbryggar gränser och bygger gemenskap på ett handfast sätt. I den stunden då hjälpen behövs är det inte bara svenskar, polacker eller italienare var för sig. I stället är det ett vi värt namnet. En kraft som ställer upp där det behövs som mest. Det är ett Ja till Europa, som det brukade stå på valplakaten.