Mobilisering? Det är bara att vänja sig

Det här decenniet kommer att präglas av allt högre krav på beredskap.

Vårt samhälle behöver bli betydligt bättre rustat för allvarliga hot och växande risker. Därför fick vi också i public service-radion höra övningsmeddelanden om mobilisering.

Vårt samhälle behöver bli betydligt bättre rustat för allvarliga hot och växande risker. Därför fick vi också i public service-radion höra övningsmeddelanden om mobilisering.

Foto: Martina Holmberg / TT

Ledare2023-04-25 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

26 000 personer från 14 länder – demokratier i samverkan – övar gemensamt under militärövningen Aurora 23. Det är en jätteövning som pågår en bit in i maj, bland annat i vårt närområde. Detta görs i en tid då vårt samhälle behöver bli betydligt bättre rustat för allvarliga hot och växande risker. Därför fick vi också i public service-radion höra övningsmeddelanden om mobilisering

Det var ett test – och mycket tydligt så markerat. Fast det är också allvar. 

Det är fem år sedan Aurora 17 gjorde tydligt avtryck i vårt närområde, Aurora 23 är den utvidgade förlängningen på detta, med mer av det mesta. Vårt 2020-tal har redan präglats av krig och kriser. Det lär fortsätta så här – och det kan bli etter värre. Den internationella världsordningen hotas av diktaturers försök till imperiebyggande. Där mindre aggressiva stater ska krossas eller göras till lydstater, utan egen frihet till förändring. 

Det påverkar vår vardagsförsörjning. Riskerna för skador och störningar i vårt närområde varierar, men är återkommande. Den militära försvarsförmågan behöver koordineras med det civila samhällets funktioner. Att den nuvarande regeringen har inrättat en särskild  ministerpost för civilt försvar ingår i detta. 

Det som har fått mest uppmärksamhet de senaste åren är den brutalt nödvändiga uppgraderingen av Försvarsmakten. Mycket återstår att göra, men Aurora 23 är en del i den processen – övning, samverkan och med allt bättre resurser och effekter. Den kraft vi kan och behöver mobilisera framöver handlar samtidigt om betydligt mer än det strikt militära. Allt fler anställda inom kommuner och regioner har kommit att krigsplaceras i sina roller. Den utvecklingen kommer även att omfatta företag med samhällsviktig verksamhet. 

Vår förmåga att möta yttre hot och hålla samhällsfunktioner igång under svåra omständigheter, ska bli betydligt bättre.

I takt med att värnplikten skalades ned från 1990-talet har allt färre kommit i kontakt med ett begrepp som krigsplacering och vad som ska göras i händelse av mobilisering. Nu har vindarna vänt. Allt fler kommer i kontakt med sådana begrepp, inte bara genom övningsmeddelanden i Sveriges Radio. 

Var beredd på att det kan bli allvar. Vi behöver då väl tillförlitliga informationskällor och informationskedjor, där public service men också seriösa nyhetsmedier har sina roller. Som medborgare har vi också egenansvar för källkritik och kunskapsinhämtning.

undefined
2020-talet är en tid då vi stadigt behöver en alltmer genomtänkt egen beredskap och en allt större förmåga ihop med andra.

Var uppmärksam på händelsekedjor som riskerar att göra oss svagare – nationellt och internationellt sett. Aurora 23 handlar just om att öva ihop och samordna, med olika förmågor för gemensamt bästa effekt. Nato är ett stärkande samarbete, även om Sverige bara står på tröskeln. EU är också gemenskam styrka. Därför att vi behöver varandra. Demokratier behöver varandra. 

2020-talet är en tid då vi stadigt behöver en alltmer genomtänkt egen beredskap och en allt större förmåga ihop med andra. Vi klarar oss bättre då.