Näringslivet ser vinsterna i det förnybara

Från oljeförvaring till biogasproduktion i Oxelösunds hamn?
När näringslivet ser vinsterna med det förnyelsebara är det en dragkraft som betyder mycket.
Från oljeförvaring till biogasproduktion i Oxelösunds hamn? När näringslivet ser vinsterna med det förnyelsebara är det en dragkraft som betyder mycket.

I Oxelösund ser vi två exempel på hur näringslivet ser kommersiella möjligheter i förnybar energi.

Ledare 8 november 2021 05:40
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

För att producera de mängder energi som krävs för ett hållbart samhälle gäller det att tänka nytt – ibland stort och ibland vågat. Många idéer kommer inte att bli verklighet, men när näringslivet ser vinsterna med det förnybara är det en dragkraft som betyder mycket för helheten.

Oxelösunds Hamn tänker stort och vågat: att nyttja sitt gigantiska bergrum för att producera biogas. I det som en gång var för oljelagring. Det förnybara är framtidens chans. 

Ett beroende av fossil naturgas är inte att önska – i Oxelösund lika lite som i Sverige i övrigt. Det krävs därför stora produktionsmängder i landet. Under 2020 producerades 2,2 TWh biogas i Sverige, på 282 anläggningar. Det räcker inte. Precis som biogasentusiasten, lantbrukaren och Centerpolitikern Kjell Johansson påpekar för SN 3/11, gäller det att öka den lokala produktionen av biogas, vilket begränsar transportbehoven. I detta lär lantbruket, reningsverk, avfallsanläggningar och ja, även underjordiska bergrum vara viktiga pusselbitar. 

Med rätt förutsättningar kan biogasproduktionen i landet öka rejält.

 

I torsdags kunde vi också läsa mer om planerna på en stor vindkraftpark i havsbandet utanför Oxelösund. Företaget Svea Vind Offshore ser en möjlig driftstart till 2028. Så snabbt brukar det sällan gå. Att anlägga vindkraft är inte minst en fråga om tillståndsprocesser. Och när det kommer till anläggningar i kustbandet är det ofta en avgörande fråga vad Försvarsmakten säger om saken. 

Sverige behöver inte bara ersätta fossila kraftkällor med förnybara, det behöver produceras betydligt mer ändå. Då behövs också all den kommersiella idé- och innovationskraft som näringslivet har att uppbåda. I stort och smått.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa