Nävekvarn behöver bli nästa Tystberga

Tunabergshalvön behöver politiskt nytänkande och än mer rejäla strategiska ambitioner.

Ledare 19 augusti 2022 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nävekvarn är den största orten på Tunabergshalvön. Det kustnära området längs med Bråviken är så vackert att det är mäkta populärt för fritidsboenden. Under pandemin var mycket folk i rörelse, en följd av hemifrånjobb och att många ville slippa stadens trängsel. Följdbekymret är förstås – precis som längs Bohuskusten, på Gotland och Österlen – att fritidsboenden inte omsätts i nya skatteintäkter på samma sätt och det lyfter inte rekryteringen till den lokala skolan. 

Befolkningsutvecklingen har under en längre tid varit en uppförsbacke för Tunabergsborna. En begränsande faktor är tillgången på bostäder. Här finns ambitioner att få till ökad inflyttning av permanentboende, gärna via flyttkedjor med flytt från stort till mindre och tvärtom i takt med generationskiften. 

I Tunaberg är både järnväg och E4 en bit bort. I gengäld finns här gott om kustbygd och historisk bergslag. Det flyttar in människor, men befolkningsnettot är fortfarande på minus. Några bostadsprojekt ser ut att vara på väg fram de kommande åren, men Nävekvarn behöver en samlad uppmärksamhet från politiskt håll. I stil med det som verkar ha brutit med en längre negativ trend i Tystberga. 

Det krävs nytänkande och en plan för handfasta resultat. På Tunabergshalvön finns en aktiv icke-partipolitisk utvecklingsgrupp i form av FUNQ, som kanaliserar lokal vilja och ambition. Men kommunen och dess beslutsfattare har verktyg som det ideella saknar. Om hela kommunen ska växa måste Tunaberg också vända trenden.

 

På onsdagen presenterade Centerpartiet i Nyköping sin plan för att lyfta bostadstillväxten i Nävekvarn och på landsbygden som helhet. C är ju med och styr kommunen sedan 2018. Bland annat vill C använda det kommunala Nyköpingshems muskler mer på orter där de stora kommersiella byggarna inte flockas på samma sätt som i centralorten. C öppnar också för sänkta avgifter och förenklad bygglovshantering på mindre orter. Det är viktigt att vända på alla stenar, ett måste i landsbygdsutveckling. 

Skolan i Nävekvarn har tillväxtutrymme, liksom den i näraliggande Buskhyttan. Här gäller det för de folkvalda att samlas vid pumpen och bidra med eget nytänkande. När trender vänder är det mycket som plötsligt kan gå åt rätt håll, men väntan på en vändning är samtidigt något olidligt.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa