Nordiskt samarbete tar oss snabbare ur pandemin

Inom Norden behöver vi mindre snack och mer gemensam verkstad i kampen mot pandemin.

Samarbetet mellan de nordiska länderna har knackat under coronapandemin, men nu syns vissa ljusningar framöver.

Samarbetet mellan de nordiska länderna har knackat under coronapandemin, men nu syns vissa ljusningar framöver.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2021-01-02 05:43
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det nordiska samarbetet har under coronaåret blivit något av en avig historia. Gränser har stängts och skarp kritik har riktats inom och mellan nationsgrannarna. Regionen som ofta kännetecknats av orubblig integration har i pandemins spår upplevt en kris i coronakrisen. 

Ländernas olika nationella virusstrategier har skapat fysiska hinder för människor att ta sig till jobbet och för att träffa familj och vänner. Gränser som annars knappt har setts som gränser har från en dag till en annan stängts. Pandemin har ställt det nordiska samarbetet på sin yttersta spets, inte minst då länderna sinsemellan varit flitiga med att kommentera – eller snarare kritisera – varandras coronapolitik. Sverige och även svenskarna har kritiserats för att vara oansvariga och naiva. Den pajkastning som skett från till och med våra grannländers högsta politiker har stundtals varit allt annat än konstruktiv. Det är i grunden sorgligt och farligt att det nordiska samförståndet på blott några månader gått från beundransvärt till att vara ytterst tveksamt.

 

De nordiska relationerna har under året bestått av mycket snack och lite verkstad. Den absoluta motsatsen till vad vi egentligen skulle behövt i en världsomfattande pandemi. Därför är det givetvis glädjande att de nordiska relationerna nu verkar få sig en ny energiinjektion under 2021. Om nordborna nu låtit 2020 bestå av intensiva bråk om smittspridningsstrategier kan nästkommande år i stället komma att bestå av ett välvilligt vaccinsamarbete.

 

I mitten av december kom nyheten att Sverige kommer hjälpa Norge och Island med inköp av vacciner. 2,5 miljoner doser kommer köpas in och skickas till Norge, eftersom landet likt Island står utanför EU och därmed inte automatiskt får tillgång till vaccinen som upphandlats inom unionen (Omni 15/12). Socialminister Lena Hallengren beskrev den svenska vidareförsäljningen som ett sätt för Sverige att visa solidaritet: ”Vi blir starkare när vi hjälper varandra” (Regjeringen.no).

Trots att coronapandemin initialt ledde till att de europeiska och nordiska medlemsländerna vände sig inåt har den senaste tidens vaccinnyheter visat på motsatsen. Island har liksom de andra nordiska länderna erbjudit sig att bistå med hjälp nu när ett flertal svenska regioner ser en överväldigande beläggning av intensivvårdsplatserna: ”Svenska myndigheter bistår Island med inköp och leveranser av covid-19-vaccin. Isländska myndigheter kommer självklart att allvarligt överväga vad Island skulle kunna bistå Sverige med i kampen mot covid ifall en formell förfrågan skulle komma från svenska myndigheter.” (DN 15/12). 

 

Solidariskt samarbete skapar på kort och lång sikt förbättrade relationer och samverkanskanaler. Förhoppningsvis kan det nya året föra med sig ett sänkt tonläge och ett välbehövligt nordiskt samförstånd. När 2020 nu närmar sig sitt slut är det väl värt att påminna varandra om att det är konstruktivt samarbete – och inte meningslös pajkastning – som kommer ta oss ur den här odrägliga pandemin och likaså framtida prövningar.