Nu lämnar jag med en förnyad beundran för det lokala

Nora Karlsson. ledarskribent SN.
Nora Karlsson. ledarskribent SN.

Dagens lokaltidning har kanske blivit det nya och moderna demokratiska torget.

Ledare 8 augusti 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nu har mitt sommarvikariat som politisk redaktör nått sitt slut. Det har varit en rolig, lärorik och givande tid. Jag tar med mig flera lärdomar från denna sommar och kanske framförallt en djupare förståelse för den viktiga lokala journalistiken. Lokaltidningen är en unik plattform för att främja den lokala demokratin. Tidningen tillåter människor att diskutera frågor om sitt närområde och gör att medborgare får sina röster hörda. Det är inte något som ska underskattas.

 

Vargstammen, solparksetableringar och biltrafiken i citykärnan är bara ett axplock av de lokala frågor som berört och engagerat. Det är ett brett spann av ämnen vilket medför att det finns något för alla att grotta ner sig i. Men det viktigaste har kanske inte varit de sakpolitiska ämnena i sig, utan helt enkelt att debatten har förts.

 

Det lokala engagemanget och den lokala demokratin är grunden för vårt svenska samhälle och vårt statsskick. Under sommaren har jag upplevt hur det lokala engagemanget frodas i Sörmland. Det visas inte minst av det otaliga antalet debattartiklar och insändare jag fått in vid sidan av de reaktioner jag fått på mina egna ledartexter. Både medhåll och kritik. Lokaltidningen agerar därmed som en demokratisk mötesplats där människor kan diskutera de frågor som berör dem, stora som små. Oavsett om det handlar om att själv skicka in en text eller att runt köksbordet diskutera de lokala frågor som lyfts i tidningen bidrar det till en ökad medvetenhet, ett större intresse och en demokratisk dialog. Visserligen flyttas denna plattform i allt större utsträckning från ett köksbordssamtal till ett digitalt torg, med kommentarfält och reaktioner, men som likväl är lika livfullt och sprudlande.
 

Jag föreställer mig de gamla grekerna, Athenarna, som samlades på Pnyx och i Agora, demokratins vagga, 500f.k. för att diskutera de frågor som berörde dess invånare på deras tid. Kanske diskuterade de renhållningen i staden, hur man skulle avväga diverse konkurrerande ekonomiska intressen eller vilka lagar för byggande eller servering som skulle gälla när staden utvecklades. Dagens lokaltidning har kanske blivit det nya och moderna demokratiska torget. Ett modernt Pnyx där alla, inte bara de få förunnat, har möjlighet att höras och ta del av dialogen. 


Det enda jag vill skicka med er läsare nu när jag lämnar är att ni ska fortsätta diskutera, argumentera och uttrycka era åsikter. Det gör det offentliga samtalet och den lokala demokratin starkare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa