Nyköpings kommun ska hålla TikTok på avstånd

Den kinesiska appen Tiktok är säkerhetsrisk. Den ska även kommuner hålla på armlängs avstånd.
Den kinesiska appen Tiktok är säkerhetsrisk. Den ska även kommuner hålla på armlängs avstånd.

Nyköpings kommun väljer fel väg genom att dela scen med Tiktok.

Ledare 25 september 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under de senaste åren har Tiktok växt till en av världens största sociala medieplattformar. Enligt Internetstiftelsen använder nästan hälften av alla unga mellan tolv och femton år Tiktok varje dag. Appens smarta algoritm ger användaren oändligt med anpassat material som gör den rolig att använda. Det finns däremot en baksida till detta färgsprakande innehåll. Den Kina-ägda appen samlar nämligen in information om sina användare som kommer främmande makt till handa.  

Det är därför anmärkningsvärt att Nyköpings kommun i dag väljer att delta i ett lokalt samtal med Tiktok i Morning Talk by Consid om kommunikation för nya målgrupper. Kommunerna är en central del av vår demokrati och staten i Sverige. Det bör vara självklart att det allmänna inte ska bidra till eller använda kommunikationsvägar som kan innebära en säkerhetsrisk. 

Till saken hör att Consid tidigare har arrangerat värdefulla morgonsamtal om exempelvis informationssäkerhet. Det är viktigt att sprida kunskap och ta till sig denna om de stora riskerna.
 

Tiktok utgör en säkerhetsrisk. Flera myndigheter som Transportstyrelsen och Försvarsmakten har förbjudit appen på tjänstemobiler. Nyligen bötfälldes företaget av EU för att ha gjort intrång i barns integritet (!). 

Flera svenska kommuner har övervägt eller förbjudit användningen av appen i sin kommunikation. I Finspångs kommun har säkerhetsriskerna med Tiktok vägt över kommunens marknadsföringsbehov. Det är därför värt att diskutera varför Nyköpings kommun inte drar liknande slutsatser? Inte kan väl behoven att marknadsföra sig vara så radikalt separerade från säkerhetsaspekterna att det krävs att kommunen samtalar med Tiktok? Faktum är att Nyköpings kommun förbjöd sina anställda från att installera appen på sina tjänstetelefoner i april. 

Det visar att kommunen har förståelse för problematiken, men väljer uppenbarligen att ignorera detta. Bara för att få synas?

undefined
Information i fel händer är ett av vår tids och vår framtids vassaste vapen. Den kan användas för att manipulera och utnyttja individer eller företag mot staten på ett sätt som påverkar det allmänna säkerhetsläget.

Det kan låta överdrivet att peka ut Tiktok som ett hot mot Sverige säkerhet, men information i fel händer är ett av vår tids och vår framtids vassaste vapen. Information kan användas för att manipulera och utnyttja individer eller företag mot staten på ett sätt som påverkar det allmänna säkerhetsläget. Tiktok har en hård koppling till en stat, en diktatur ökänd för sin rigorösa övervakning av sina medborgare. I kombination med att företaget inte är transparent med hur användarinformationen brukas eller delas så finns all anledning att tillämpa försiktighetsprincipen i förhållningssättet till appen och verksamheten. Det gäller inte minst allmänna organ som våra kommuner.  

Nyköpings kommun väljer fel väg genom att dela scen med Tiktok. Kommunen bör ta sitt ansvar i att informera medborgarna om de risker som informationsdelning innebär, istället för att indirekt uppmuntra användningen genom att samtal med ett företag som gång på gång blivit fördömt för sin omoraliska och farliga informationsinhämtning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa