Nyköpings unga mår dåligt av ekonomisk inkompetens

Den som är satt i skuld är inte fri.

Kunskapen om pengar sjunker tillsammans med den ekonomiska tryggheten. Samtidigt är det i dag oerhört lätt att ta snabba lån och handla på faktura för pengar man inte har.

Kunskapen om pengar sjunker tillsammans med den ekonomiska tryggheten. Samtidigt är det i dag oerhört lätt att ta snabba lån och handla på faktura för pengar man inte har.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ledare2024-03-30 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Dagens ungdom är sämre på ekonomi än tidigare generationer och mår i högre grad dåligt över sin finansiella situation. I Nyköping är var fjärde person mellan 18 och 30 år gammal, därför riskerar kommunen att drabbas extra hårt av denna kris. 

Kunskapen om pengar sjunker tillsammans med den ekonomiska tryggheten. Samtidigt är det i dag oerhört lätt att ta snabba lån och handla på faktura för pengar man inte har. En av tre unga saknar grundläggande kunskap om inflation. Var femte ung person i dag svarar fel på tre av tre grundläggande frågor om ekonomi. Samtidigt känner sig fler unga stressade över sin finansiella situation

Betalföretaget Klarna marknadsför sina tjänster med att användare kan köpa mat, smink och vin på faktura. Efter att man misslyckats att betala fakturan kan skulden gå till Kronofogden, något som hände 50 000 gånger under 2023. 

Man bör inte handla frukost för pengar man inte har, men man bör också veta att inflationen gör att pengar blir mindre värda med tiden. Nu är det så att var tredje ung person inte vet detta, det lämnar öppet mål för den som vill utnyttja okunskapen. Utvecklingen oroar forskare vid Lunds universitet som undersöker ungas ekonomiska kompetens och psykiska ohälsa. 

Problemet verkar vara tudelat. Den ena sidan är den ekonomiska kompetensen hos unga, det andra är ett system som låter företag tjäna pengar på denna okunskap. Båda problemen leder till överskuldsättning och psykisk ohälsa bland unga (en skogsbrand som inte behöver ytterligare syre).

Att få möjligheten att betala för sig efter nästa lön öppnar upp för ett liv där unga inte behöver gå på knäna efter en månad med få arbetspass eller oväntade utgifter. I samband med låg ekonomisk kompetens blir dock risken stor att unga drar på sig skulder som sedan är svåra att bli av med. 

Snabbspår mellan skuldsanering och psykologer, som forskarna vid Lunds universitet förespråkar, mildrar symtomen utan att bota sjukdomen. Utbildning är det bästa skyddet mot en låg kunskapsnivå. Denna utbildning behöver komma från flera olika håll. Den bank eller betaltjänst som erbjuder shopping på faktura med färgglada bilder bör varna kunden vad som händer när fakturan förfaller. Samtidigt frågar man sig hur skolorna som ska förbereda unga för vuxenlivet jobbar med praktiska saker som ränta och inflation.


Att det bor många unga vuxna i Nyköping är bra, det ger vitalitet och framtidstro. Att unga blir överbelånade är dåligt. Det är likaledes dåligt att de i högre och högre utsträckning lider psykiskt över sin ekonomi. Risken att trampa snett rent ekonomiskt blir större när man saknar grundläggande kunskaper om privatekonomi. Den här okunskapen kan förebyggas med lite folkbildning. Det krävs för Nyköpings bästa.