Nyttig påminnelse om hur jobb ger jobb

När nya jobb kommer till i ett lokalsamhälle skapar det ofta ännu fler jobb.

Ledare 3 februari 2021 05:16
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är företagandet som driver sysselsättningen, och tillsammans driver det samhället. Självklart finns förstås fler faktorer än så, men för den som vill ha en enkel bild av sammanhangen är det en bra tumregel. Därför är det närmast omöjligt för ett politiskt parti att gå till val utan att ha en idé om hur jobben och företagen ska kunna växa till.

Nya jobb som tillförs en lokal ekonomi ger nytta för fler än bara den som får jobbet och företaget som anställer. Vi hade en god pedagogisk genomgång i SN (1/2) om effekterna av de arbetstillfällen som tillkommer med Bosals etablering i Nyköpings kommun. "200 till 400 jobb är i verkligheten 400 till 800 jobb", förklarar Mats Kinnwall, chefsekonom på branschorganisationen Teknikföretagen, i måndagens tidning.

 

Det blir stora effekter med stora etableringar. Det blir självklart också till fjädrar i hatten för den lokala politiska ledningen när så sker. Så blir det nu med Bosal, och så var det när Swenox, numera Eberspächer, växte rejält och flyttade till Arnö industriområde för drygt 15 år sedan, då Nyköpingsalliansen styrde kommunen. Det är stora händelser.

 

Den största privata arbetsgivaren i Sörmland finns i Oxelösund, SSAB med 2125 anställda för 2020, enligt sajten Regionfakta. SSAB:s utveckling som företag och arbetsgivare påverkar inte bara Oxelösund och dess kommun, utan även långt in i grannskapen.

Samtidigt måste man komma ihåg att stora arbetsgivare också kommer med stora risker, när det behöver minskas personal blir det ofta omfattande åtgärder. Stora varsel blir stora problem. Just Södermanland var det tredje hårdast drabbade länet sett till att tre av fyra av dem som varslades mellan mars och juni förra året också blev uppsagda.

Bland annat därför understryks ofta hur viktigt det är med de många mindre företagen i en region. Det är inte alltid storleken som räknas mest, mängder spelar också roll, som i många bäckar små. Fyra av fem jobb skapas i små företag. Hälften av de kommunala skatteintäkterna i landet kommer från den privata sektorn. Företag med färre än 50 anställda står för 29 procent medan företag med fler än 50 anställda står för 21 procent, enligt Företagarnas rapport Välfärdsskaparna från 2019.

 

Det är för tillfället svåra tider för många näringar, med hårda smittskyddsregler. Regeringen brände sig också hårt med vidlyftiga löften från 2014 om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, vilket misslyckades kapitalt. Dagspolitikens debatter tar sig dessutom ofta lite vindlande vägar, mellan stort och smått, petitesser och pandemier, men i slutänden måste diskussionen om arbete och företagande ständigt vara högaktuell. En stark privat sektor ger också rätt typ av förutsättningar för jobben inom den skattefinansierade, offentliga sektorn. 

 

Ansvarskännande politiker har därför att tjata på om jobb, jobb, jobb, för att nyttja förre Moderatledaren Carl Bildts välkända citat från 1990-talet. Att efterfrågan möts av rätt kompetens, att trösklar och hinder för hitta ett jobb och våga byta jobb blir så låga som möjligt. Så många som möjligt måste kunna försörja sig själva, via företagande eller anställningar. Att satsa på det lokala företagsklimatet, att måna om jordmånen för det privata näringslivet, är att stärka den bärande grunden för det som i dagligt tal beskrivs som välfärd.

Ämnen du kan följa