Det gick en del grus i Pål Jungs nästa hage

Pål Jungs Hages andra del får inte förbli en grushög.

Ledare 24 september 2020 05:58
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att Nyköpings kommun väljer att pausa etapp två av köpcentrumområdet Pål Jungs Hage är rimligt. Det verkar inte vara läge för nya, stora stormarknadsområden. Bättre att tänka om, prioritera om – och se framåt. Området uppe på höjden vid Nyköpings norra infart från E4:an är värt noggrann omtanke. 

 

Läget för handeln är inte bara bekymmersamt i många stadskärnor. Utvecklingen för landets köpcentra påverkas också. Konkurrensen från e-handeln är välkänd och får effekt i form av fysiska affärsytor som plötsligt står tomma. Fast det gäller att inte ropa varg för tidigt.

För den som följt utvecklingen i Nyköpings lokala köpcentra de senaste två decennierna är det vanligt att butiker kommer och går, att stora kedjor eller små butiker öppnar eller packar ihop. Det går olika bra för olika affärsverksamheter. Handelsområdena Gustafsberg och Gumsbacken ser ingalunda ut som de gjorde för tio år sedan, inte heller Pål Jungs Hage, som är det yngsta av de tre. 

 

Många kommersiella verksamheter har påverkats av de omfattande smittskyddsåtgärderna under 2020. Detta bör också finnas med i analysen. Risken för att behöva trängas kan få kunder, inte minst de kända riskgrupperna, att avstå från att göra besök eller begränsa antalet. VIssa handelsområden har det gått bra för, andra inte lika bra. Senaste siffrorna för det befintliga Pål Jungs Hage är förstås upplyftande. 

Pandemins följder har även gynnat handeln via nätet, där du inte behöver möta någon för att handla. Över tid kommer smittskyddsreglerna att göras om och lättas på. Pandemin 2020 blir en del av det som har varit. Vi ser och kommer att se ännu mer av strukturomvandling, förändringar av utbud och innehåll även på våra stora öppna handelsområden. 

Kundernas efterfrågan regerar. En del traditionella butiker kommer inte att bli kvar, annat utbud tillkommer. Möjligheten att åka och handla med egen bil, utan att ägna stora mått av energi åt att jaga en parkering, är fortfarande en given konkurrensfördel.

 

Samtidigt finns skäl att notera hur bekymrade blickar nu kastas mot e-handelsjätten Amazons kommande etablering i Sverige. För en kommun som Eskilstuna verkar det på samma gång vara lite av en dröm om jätteföretaget som ska rädda staden. Ungefär som på brukens tid.

Amazon är inte ensamt i sitt slag. Konkurrenter, som kinesiska Alibaba, kan ju också få för sig att försöka utöka sin kommers i Europa och Norden. Det är en rörlig marknad med verkliga jättar som främst vill vara egna nätbaserade köpcentra, med kontroll över alla delar – och kundernas val och beteende. Från kläder och elektronik, statusprylar och skönhetsprodukter, till vardagens nöjen och underhållning.

Utvecklingen i detta ser ut att gå mot allt större aktörer och ett svårare läge för de mindre – på nätet såväl som i fysiska handelsmiljöer. Om nu inte kunderna själva börjar söka sig mer till det nära, det småskaliga och formar en trend av detta.

 

Utbyggnaden av Pål Jungs Hages andra del, som kommunen planerat, lär bli något annat än det som var tänkt. Blir det ett område med andra typer av företagslokaler? En blandning av handel och annat, som friskvård? Det geografiska läget är inte fy skam – motorvägen lär förbli högaktuell under lång tid. Det gäller att inte allt går i stå på området, att inkommande resenärer under längre tid framöver enbart möts av en grushögarnas höjd. 

Vad signalerar bäst och mest ett välkommen till Nyköping? Vad säger, stanna till en stund och se vad vi har att erbjuda? Tänk gärna nytt, men inte för länge.

Ämnen du kan följa