Oskuldsoperationer är kvinnoförtryck

Oskuldsoperationer är ett av många verktyg för kvinnoförtryck.

Ledare 2 november 2022 05:01
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det finns gott om dumheter i världen. En av dessa är så kallade ”oskuldsoperationer”. Det är kirurgiska ingrepp som görs för att unga kvinnor ska blöda på bröllopsnatten. Det utförs även i Sverige. 

Sveriges Television har visat på ett antal privata kliniker i landet som erbjuder den typen av hokus pokus-insatser. Fem av 20 tillfrågade sade ja. Det är bedrövande och upprörande.

Bedrövande för att det här påminner om hur hedersförtryck tar sig brutala uttryck. Så mycket i detta handlar om att stenhårt kontrollera unga kvinnors frihet till livsval och relationer. Upprörande är det av samma skäl, men också för att det finns krafter som gärna tjänar pengar på att bejaka den här typen av kirurgiska ingrepp.  

Det är klart att det går att låtsas som om den "hjälper till" också i stunden "minskar" en ung kvinnas risk för att utsättas för våld. Men det ger ingen ökad frihet för unga kvinnor värt fem öre. Inskränkta moraluppfattningar om att en kvinna ska blöda på bröllopsnatten måste krossas, inte duckas för. 

 

Vi vet att hedersförtryck förekommer i Sverige, och från och med i somras är hedersförtryck ett eget brott. Men det tar sig olika uttryck och former. Till sin funktion det ett sätt att hindra människor att leva sitt liv på det sätt de själva vill. I stället tvingas de underkasta sig andras kontroll och styrning. Det handlar om hur man klär sig och vilka man umgås med, men också om att minimera egen frihet till värderingar och moraluppfattningar, inklusive det självklara rätten att välja partner i kärlekslivet. I detta blir oskuldsoperationer ännu ett verktyg för att upprätthålla och ursäkta ett förtryck. 

Helena Vilhelmsson, Centerpartiets jämställdhetspolitiska talesperson, kräver att även oskuldsoperationer ska vara straffbart. Regeringen har gott om utrymme att agera. Ju förr desto bättre, som Vilhelmsson säger.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa