Pandemin påverkar även våra bostadsdrömmar

Distansarbetet ställer högre krav på det egna hemmets bekvämligheter när vi ska stanna hemma mer och vara fler på samma yta. För de som redan bor trångt blir det attraktivt att söka ett nytt och större boende.
Distansarbetet ställer högre krav på det egna hemmets bekvämligheter när vi ska stanna hemma mer och vara fler på samma yta. För de som redan bor trångt blir det attraktivt att söka ett nytt och större boende.

Coronapandemin har lett till att många jobbar hemifrån och det har fått fler att fundera över sin boendesituation.

Ledare 7 augusti 2020 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Covid-19 har förändrat vår vardag på många sätt. Vi tillbringar mer tid hemma än borta, såväl under arbetstid som på kvällar och helger. Hemmet har blivit en ännu mer central plats än tidigare, eftersom pandemin tvingat oss alla att vara hemma mer, dock framför en skärm. 

För de familjer som tidigare bott trångt har upplevelsen säkerligen lett till viss friktion. När hela familjen ska samsas om samma arbetsyta och internetuppkoppling under hela dagar är det inte så konstigt att husfriden äventyras. Livet som vi tidigare kände till det var inte ständigt associerat med hemmet och därför har också fler börjat fundera över sin boendesituation.

Även om ekonomin har försämrats till följd av pandemin har bostadsmarknaden under sommaren fått se en vändning. Byggföretaget Riksbyggen rapporterar om att de ökade sin försäljning med 37 procent i juli jämfört med föregående period 2019. Under somrarna brukar bostadsmarknaden vara något svalare än under resten av året, men enligt Riksbyggens VD Johanna Frelin har pandemin gjort att fler stannat hemma och gått på visningar, istället för att exempelvis resa (SvD, 6/8). 

En annan trend som pekas ut är att yta blivit något mer intressant än läge. När hemmakontoret blivit vardag är det mindre viktig med goda pendlingsmöjligheter eller att bo mitt i smeten. Ytan blir därmed nyckeln till en bättre hemmatillvaro, då fler ska samsas om samma yta under både dag- och kvällstid. Ett annat faktum som blivit aktuellt under den ekonomiska nedgången är att lägenheter och hus är billigare desto längre ifrån storstäderna man kommer: 

– Även om det här med corona är tillfälligt just nu förändrar det hur vi jobbar. Vill vi lägga så mycket tid på pendlingen? Många som inte pendlar upplever bra balans i livet, säger Frelin i samband med Riksbyggens egna undersökning som pekar på att 79 procent av de tillfrågade ansåg att det bästa med hemmajobbandet var att slippa pendla.

Den som pendlar eller har pendlat med exempelvis tåg har många gånger svurit över att tågen inte går i tid. Signalfel, olyckor, nedrivna kontaktledningar, spring på spåren eller varför inte fordonsfel? Orsakerna är många, men alla är de gemensamma med sanningen att de flesta inte saknar att pendla in och ut till jobbet varje dag. Det svenska tågnätet är dåligt underhållet och även om Ostlänken mellan Nyköping och Stockholm är på gång med snabbare och mer frekventa turer är projektet inte färdigt förrän tidigast 2033. 

Nu när pandemin är ett faktum och hemmajobbandet fortsatt rekommenderas fram till årsskiftet påverkar det givetvis var vi kan bo och hur vi vill bo. Även efter corona kommer vi troligen inte gå tillbaka till den arbetssituation som fanns förut. Distansarbete kan och kommer bli mer vanligt - om än kanske inte på heltid men åtminstone deltid för vissa. Det kommer bli vanligare att jobba hemifrån ett par dagar i veckan. 

Att vi börjar snegla på nya boenden är därför ett naturligt steg - och att bo utanför stan i ett hus är faktiskt något som svenskar velat göra redan innan pandemin slog till. I en debattartikel från Trä- & Möbelföretagen framhålls att flera tidigare undersökningar pekat på att ungefär 70 procent av svenskarna vill bo i ett småhus (SN, 3/8). Antagligen är det fler som vill och kommer kunna förverkliga den drömmen framöver i coronapandemins spår.

Ämnen du kan följa