Pengar till jobbstudier brinner inne i onödan

En väl fungerande arbetslinje kräver att omställningsstöden inte hanteras valhänt av regering och myndigheter. Det ska vara lätt för den som förlorat jobbet att skaffa sig kompetenser som många arbetsgivare söker efter.
En väl fungerande arbetslinje kräver att omställningsstöden inte hanteras valhänt av regering och myndigheter. Det ska vara lätt för den som förlorat jobbet att skaffa sig kompetenser som många arbetsgivare söker efter.

Omställningsstöden är en central del av en väl fungerande arbetsmarknad. Men regeringen har fumlat till det.

Ledare 17 augusti 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är inte så ofta som Svenskt Näringsliv tar till riktigt hårda ord i ett läge med en moderat statsminister. Borgerliga partier brukar ha mer av fingertoppkänsla för vad företagen behöver i form av politiska åtgärder än de rödgröna. Det gäller de tre partierna i regeringen och Centerpartiet, som inte ingår i det nuvarande regeringsunderlaget. Därför finns det skäl att notera den stenhårda kritik som Svenskt Näringsliv nu riktar mot regeringens hantering av det så kallade omställningsstudiestödet.

På en väl fungerande arbetsmarknad ska det vara lätt för den som blir arbetslös att hitta nytt jobb som passar den egna kompetensen, eller raskt kunna skolas om till något annat. I detta är omställningsstödet en ny men ack så nyttig tillgång. Det ingick i den omstöpning av arbetsmarknadslagar och funktioner som parterna enades om under förra mandatperioden. Det gjordes med benäget stöd i överenskommelserna i den dåvarande regeringens januariavtal.

Förenklat sagt blev det fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning i utbyte mot att möjligheterna för den som förlorar jobbet att ställa om till annat jobb skulle bli betydligt bättre. En vinn-vinn för arbetstagare och arbetsgivare. Detta kräver i sin tur insatser med skattemedel. Inget som de tre partier som nu sitter i regeringen hade några större invändningar emot den här reformen. Även om enbart Liberalerna av dessa tre skrev under Januariavtalets liberala reformer, då i sällskap med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

undefined
Svenskt Näringslivs Mattias Dahl skräder inte orden. Kritiken mot hanteringen av omställningsstöden är sylvass.

Las-förändringarna öppnade för en bättre fungerande arbetsmarknad. Likväl säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl nu att han känner maximal oro över hur omställningsstödet har hanterats via regering och CSN, och varnar för fortsatt stora problem 2024. Han får stöd av såväl LO:s Therese Gouvelin som PTK:s Linda Grape.

Parternas organisationer har gjort sitt, menar Dahl, medan regering och ansvarig hanteringsmyndighet CSN har visat upp en bedrövande ineffektivitet. Många som har ansökt om omställningsstudiestöd i år får vänta till nästa år. Hela 700 miljoner kronor av de satsade pengarna i årets budget brinner inne. Ansvarig minister Mats Persson (L) beklagar läget, med ursäkten att förändringar alltid hämmas av byråkrati. 

Om skon klämmer på grund av bristande resurser hos CSN borde det ha rättats till redan i våras. Svenskt Näringsliv, LO och PTK skickade nämligen mycket tydliga varningssignaler redan då: ”Det är minst sagt problematiskt att CSN inte hunnit handlägga höstens ansökningar när nästa ansökan öppnade den 1 april i år – den här gången med ett så högt söktryck att systemen kraschade”, skrev de tre organisationerna med adress till regeringen

Det är alla de företag som behöver viss kompetens och alla de arbetstagare som tvingas vänta länge på att skaffa sig dessa kunskaper som hamnar hårt i kläm.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa