Pensionssystemet är väl värt att försvara

Vänster och höger lägger var sitt pensionsförslag på bordet inför valrörelsen. Centerpartiet, som kommer vara vågmästare, bör värna den svenska modellen.

Ledare 10 maj 2022 15:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I helgen var det partiledardebatt i SVT:s Agenda. Valåret börjar göra sig påmint och partierna har börjat att anstränga sig på allvar för att nå ut till väljarna. I vanlig ordning hade debatten några olika teman som diskussionen utgick ifrån och ett av dessa var pensionerna. Både höger och vänster har var sitt förslag för stärkta pensionerna inför vårbudgeten.
 
Pensioner lämpar sig dock dåligt för en tv-debatt. I söndags blev det tydligt att det inte är så spännande att höra politiker bråka om huruvida ett visst förslag ger 400 eller 900 kronor extra i pension. Det blir lätt för mycket fokus på ganska futtiga siffror.
 
 

Pensionsfrågan är relevant, men också olämplig för valfläsk. Nu ökar inflationen, vilket drar upp levnadskostnaderna för alla, men riskerar att slå hårdare mot exempelvis pensionärer, som inte kan löneförhandla för att möta prisökningar. En annan prövning för pensionssystemet är de kraftiga kostnadsökningar som kommer att orsakas av invandring av personer som inte har jobbat tillräckligt länge i Sverige.
 
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslog på söndagen (DN 8/5) en kombination av åtgärder, höjning av garantipension, ökat bostadsbidrag, sänkt skatt för alla pensionärer och en förändring av systemet som gör att utbetalningarna ökar vid goda tider. Övriga rödgröna partier har ett förslag som i stället innebär en höjning av det så kallade garantitillägget. Centerpartiet står vid sidan av.
 
 

Båda förslagen syftar till att höja pensionerna, och främst för de som har det sämst. Skillnaden är att förslaget från de borgerliga partierna och SD är mer varsamt med pensionssystemets grundidé: att det egna arbetet ska utgöra grunden för pensionen. Vänsterns garantitillägg gör det mindre lönsamt att arbeta och urholkar den tanken.
Men även om förslaget från höger är bättre måste man undra om det svenska pensionssystemet verkligen är så pass trasigt att det behöver lappas och lagas på det här sättet. Breddar man perspektivet har Sverige snarare ett av de mest välfungerande systemen i Europa, något andra länder kämpar för att kunna införa. Det har och kommer fortsätta tjäna oss väl och retoriken om de utsatta pensionärerna är inte helt rättvisande. I snitt har svenskarna mellan 75–86 procent av sin lön i pension.
 
Vill politiker förbättra ekonomin för pensionärer finns det bättre alternativ än att ändra på vårt pensionssystem. Man kan exempelvis se över flyttskatten och möjligheten att göra uppskov på vinsten från bostadsförsäljning. Dessa regler är i dag en bromskloss som gör att många äldre blir kvar i stora bostäder i stället för att sälja, få ut lite vinst och flytta till något mindre.
 

När vårbudgeten ska antas bör Centerpartiet som vågmästare värna arbetslinjen och släppa fram högerkoalitionens förslag. Men därefter bör de borgerliga partierna samla sig i pensionsgruppen, och motsätta sig fler förslag som urholkar ett i grunden klokt pensionssystem.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa