Politik är att vilja - men också att agera

Om politiska partier menar allvar med att värna om klimatet, miljön och Sveriges lantbrukare räcker det inte enbart med vilja , utan det krävs faktiskt politiskt agerande, skriver Olivia Karlsson.
Om politiska partier menar allvar med att värna om klimatet, miljön och Sveriges lantbrukare räcker det inte enbart med vilja , utan det krävs faktiskt politiskt agerande, skriver Olivia Karlsson.

Att lämna förhandlingar hjälper ingen, allra minst Sveriges lantbrukare som kan komma att kraftigt påverkas av förslaget.

Ledare 20 juli 2023 05:01
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Efter långa förhandlingar antog Europaparlamentet nyligen den kontroversiella naturrestaureringslagen, som syftar till att återställa stora mängder natur inom EU. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade dock förhandlingsbordet, till synes för att sätta sig i ett hörn och tjura. Att lämna förhandlingarna hjälpte dock ingen, allra minst Sveriges lantbrukare som kan komma att kraftigt påverkas av förslaget. Politik är mer än att vilja, det kräver också att man agerar. Moderaterna och Kristdemokraternas medkännande för Sveriges jord- och skogsbrukare blir därför ihåligt. När de lämnade förhandlingsbordet lämnade de också lantbrukarna i sticket.

Det ursprungliga förslaget från kommissionen var skadligt för Sverige. Det innebar enorma inskränkningar i lantbrukares möjlighet att bruka sin mark och samtidigt bidra till miljömässiga mervärden. Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade därför nej till förslaget i Europaparlamentet. Man förlorade omröstningen vilket innebar att lagförslaget skulle gå igenom. Ett lagförslag som, vid ett antagande, kommer att vara bindande för Sverige och få enorm påverkan. I det läget finns två alternativ. Det första är att sätta sig och tjura, det andra är att göra det bästa av situationen och agera för att förändra förslaget.

Moderaterna och Kristdemokraterna valde att lämna förhandlingsbordet tillsammans med sin partigrupp. De röstade även nej till förslaget i sin helhet trots att flera de stod bakom flertalet av dess förändringar. De prioriterade att kunna signalera stöd för landsbygden genom att rösta nej högre än de prioriterade att faktiskt vara med i förhandlingarna och göra skillnad för Sveriges lantbrukare. De valde alltså att stå utanför påverkan för att istället kunna opinionsbilda i efterhand.

Sveriges lantbrukare får det inte bättre för att Moderaterna och Kristdemokraterna i efterhand kan genomföra utspel om vilket dåligt förslag detta är. Däremot får Sveriges lantbrukare det bättre eftersom Centerpartiet stannade vid förhandlingsbordet och gjorde konkret skillnad. Tack vare fortsatta förhandlingar slipper nu Sverige avsätta 2 miljoner hektar produktiv skogsmark eller återskapa 1 miljon hektar betesmark. Det omförhandlade förslaget innebär även att parlamentet är överens om att ekosystem ska vara både resilienta och produktiva. Därmed kan energiomställningen och livsmedelstryggheten säkras.

Lagförslaget är visserligen fortfarande långt ifrån perfekt, vare sig för lantbrukare, klimatet eller miljön. Men i den politiska verkligheten krävs förhandlingar och kompromisser. Det är i dessa som verklig skillnad kan göras. Om politiska partier menar allvar med att värna om klimatet, miljön och Sveriges lantbrukare räcker det inte enbart med vilja eller signalering, utan det krävs faktiskt politiskt agerande. Här brister Moderaterna och Kristdemokraterna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa