Porrfilter är att ducka för det jobbiga

Porrfilter är godtycklig censur. Det är bättre att skolorna diskuterar problemen med porr.

Porrfilter är ett ineffektivt och dyrt verktyg som dessutom kan slå helt fel. Samtal i skolan om våra värderingar, normer och samtycke är ett betydligt mer effektivt botemedel.

Porrfilter är ett ineffektivt och dyrt verktyg som dessutom kan slå helt fel. Samtal i skolan om våra värderingar, normer och samtycke är ett betydligt mer effektivt botemedel.

Foto: Tim Aro/TT

Ledare2023-11-07 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Under hösten kommer Nyköpings högstadium att på prov införa porrfilter. Syftet är att minska elevers tillgång till pornografiskt material som kan vara stötande för många och ofta innehålla väldigt problematiska framställningar. Det är säkerligen med goda intentioner man nu genomför detta, men tyvärr landar man helt fel i sin slutsats. Porrfilter är ett ineffektivt och dyrt verktyg som dessutom kan slå helt fel. Gör om och gör rätt.

Allt som är olämpligt behöver inte bli olagligt. Det finns mycket problematiska porrfilmer som porträtterar övergrepp, våld och grov objektifiering av kvinnor. Så långt kan nog de flesta vara överens. Men lösningen på problemet är inte ett porrfilter, eftersom rötterna till den våldsamma porren genomsyrar hela samhället. Det handlar om normer, om värderingar och om synen på sexualitet, kvinnor och våld. Därför är samtal om våra värderingar, normer och samtycke ett betydligt mer effektivt botemedel än den censur som nu föreslås. 

Dessutom är tekniken som föreslås användas inte mogen. Man behöver knappast vara ett tekniskt geni för att ta sig förbi eller runt dessa filter. De flesta ungdomar vet nog hur man installerar en VPN, eller så kan de använda sin privata mobildata och på så vis undgå kommunens trådlösa nätverk – och porrfiltret. Lärare och övrig skolpersonal riskerar att vaggas in i en falsk trygghet när man litar alldeles för mycket på dessa filter och därför frånsäger sig ansvaret av att “ta snacket” med sina elever.

undefined
Nyköpings högstadium inför ett porrfilter på prov. Om det bedöms som lyckat blir det så även på Nyköpings gymnasium i vår.

Därtill kan dessa filter slå helt fel genom att censurera viktig information och därigenom också vara kontraproduktiva för dess syfte. Peter Ekedahl, som är utbildningschef i Nyköping, säger själv till SVT att man måste utvärdera försöket, så att detta inte blir ett hinder i sex- och samlevnadsundervisningen. Hans exempel är att sökordet “sex” skulle kunna blockeras. Det säger sig självt att det blir ett problem i den typen av undervisning. Det finns också tidigare exempel på hur porrfilter sorterar bort viktig information, eftersom filter-funktionerna är för oprecisa för att identifiera skillnaden på rena porrhemsidor och sidor som innehåller ord som sex och sexualitet. När man har gjort test av liknande filter så har man hittat en överrepresentation av hbtq-information som filtreras bort. Den informationen kan vara en viktig livlina för många barn och unga. 

Det här är helt enkelt ett ingrepp på barnens rättigheter och personliga integritet. 

Enkla lösningar på svåra problem blir sällan framgångsrika. Det är precis vad det här är. Problematisera i stället könsroller, diskutera normer och sexuella identiteter – men censurera inte godtycklig information för Nyköpings unga.