Rädsla biter inte på artificiell intelligens

Det vore fel att försöka pausa utvecklingen av AI.

Artificiell intelligens, Ai, kan komma att påverka stora områden i den mänskliga vardagen - från utbildning och administration till kultur och industri. Vi kan välja att försöka styra AI-utvecklingen i demokratiska samhällen eller låta andra krafter göra det.

Artificiell intelligens, Ai, kan komma att påverka stora områden i den mänskliga vardagen - från utbildning och administration till kultur och industri. Vi kan välja att försöka styra AI-utvecklingen i demokratiska samhällen eller låta andra krafter göra det.

Foto: John Minchillo

Ledare2023-05-23 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är en mörk verklighet, där vi har lämnat över mänsklighetens öde till kalla och oberörda robotar som tar över våra jobb och förvandlar samhället till en algoritmisk mardröm. Våra personliga val och friheter reduceras till förutsägbara mönster.

Domedagsprofetior som denna förekommer allt oftare i debatten om artificiell intelligens (AI). Även om det är lätt att dras med i oron kring den snabba utvecklingen ska vi inte basera våra beslut på rädsla. I stället bör vi se AI-baserad teknik som ett fantastiskt komplement till mänsklig intelligens, för att lösa problem och göra samhället bättre.

En alternativ vision för framtiden är ett samhälle där innovation och utveckling blomstrar. Där den medicinska forskningen och vården har tagit enorma kliv framåt. Där vår livskvalitet har förbättrats och vi kan befria människor från mer rutinmässiga uppgifter. Då kan vi ägna oss åt mer kreativa och mer meningsfulla arbetsuppgifter.

Naturligtvis kommer möjligheterna med AI också med risker. Dessa måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Men att helt stoppa utvecklingen av avancerade AI-system under sex månader, som föreslogs i ett öppet brev av ett antal tunga namn inom AI-branschen, vore en dålig strategi. Uppehållet ska enligt förslaget användas till att ta fram gemensamma regelverk och säkerhetsprotokoll.

Även den som känner djup oro för riskerna med AI bör se att en sådan paus inte är praktiskt genomförbar. Det är endast demokratiska stater som skulle gå med på den överenskommelsen. Auktoritära länder, diktaturer, hade fått ett försprång i teknikutvecklingen. Det om något skulle vara förödande för mänsklighetens framtid.

Utöver det öppna brevet har ett annat alarmerande utspel kopplat till AI uppmärksammats de senaste veckorna. Den framstående forskaren Max Tegmark skriver i Time Magazine att hälften av AI-forskarna ser en risk på minst 10 procent att AI orsakar människans utrotning. Det är ett ogrundat påstående, baserat på en studie med stora metodologiska problem. 

DN lyfte häromveckan att det endast var 3,8 procent av de tillfrågade i den studien som svarade på frågan. Bland respondenterna återfinns inte bara forskare, utan även studenter. Det går alltså inte att dra någon slutsats av resultatet. Det enda sådana utspel bidrar med är att spä på en osaklig rädsla som går i linje med de mörka framtidsscenarion som är vanligt förekommande inom populärkulturen.

Det måste till robusta regelverk och riktlinjer kring AI för att säkerställa ansvarsskyldigheter och transparens. Men ett totalstopp för dess utveckling vore ett misstag.

AI är här för att stanna. Det är upp till oss om vi vill följa med på tåget, och därmed styra det, eller om vi föredrar att från åskådarbänken se på när andra, mer illvilliga stater tar över förarsätet.