Rätten att välja fritt är modern välfärd

Skolan behöver förändras, men offra inte nyttan med valfriheten.

Friskolesystemet kommer att reformeras, men om alla skolor tvingas bli snarlika är värdet av valfrihet inte högt.

Friskolesystemet kommer att reformeras, men om alla skolor tvingas bli snarlika är värdet av valfrihet inte högt.

Foto: Malin Stenberg

Ledare2024-02-28 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Att skolsystemet behöver ses över och rättas till är alla partier ganska eniga om. Även partier som hårdnackat har försvarat friskolerreformen i sin helhet, har accepterat att det finns brister som måste åtgärdas. Det är bråttom att få detta avklarat före valet 2026, och då är det viktigt att hålla tungan rätt i mun.
I Novus undersökning över väljarnas viktigaste frågor från januari 2024 hamnar skolan på en andraplats, strax efter sjukvården. Alla har en relation till skolan. Många av de som går och röstar har barn själva - och nyligen skolvalet inför höstterminen varit aktuellt. Möjligheten att välja, men också välja bort är för många guld värd. 
 

Möjligheten att bedriva en friskola i vissa bolagsformer är omdiskuterad. Det finns brister i utformningen av dagens regelverk. Målet vid införandet var att öka variationen inom skolan. Att ge elever och föräldrar möjlighet att välja sin skola är i grunden en god sak. Samtidigt går det inte heller att bortse från att det fria skolvalet i viss mån har bidragit till ökad segregation, och olämpliga huvudmän har kunnat driva skolor. 
 

Valfriheten, rätten för föräldrar och elever möjligheten att välja skola måste utan tvekan försvaras. Regeringen är bakbunden av Sverigedemokraterna i sina förhandlingar om utformningen, samtidigt som framförallt Liberalerna, med ansvar för utbildningsdepartementet, plågas av riktigt usla opinionssiffror.
En utredning är tillsatt. Där ska bland annat ersättningssystemet utredas. Det är rimligt. Kommunernas ansvar för att garantera utbildning till alla barn är större än friskolornas - och utformningen av ersättningen har varit hett omdebatterad. Vad som dock är oroväckande är diskussionerna om vinststopp sett till hur en förändrad skolpeng skulle kunna utformas. Fel utformade riskerar detta att leda till en utslagning av välfungerande skolor i aktiebolagsform.

Friskolesystemet handlar i grunden om valfrihet, men om alla alternativ är snarlika är värdet av valfrihet inte högt. Friskolorna bidrar med en mångfald i samhället genom sina olika inriktningar och profiler. Den valfriheten försvinner om de ekonomiska möjligheterna att bedriva en bra friskola blir markant sämre.