Regeringen kan mycket väl falla med höstlöven

Förändringar i Lagen om anställningsskydd kan bli regeringen Löfvens svanesång. Men avtal är till för att hållas.

Ledare 26 maj 2020 05:37
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Enligt januariavtalet mellan de två regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna ska arbetsrätten moderniseras. Innehållet i punkt 20 har skapat högljudda protester från fackligt håll, trots att det inte är någon enorm förändring som väntar. 

Januariavtalet gäller. Detta har inte minst regeringens S-ministrar upprepat gång på gång på gång sedan januari 2019. Även om coronakrisen nyligen vände upp och ned på det mesta. Socialdemokraterna har skrivit under även på punkt 20. Ska S bryta den punkten mot Centerpartiets – och sannolikt Liberalernas – vilja, då får Löfven avgå. 

Ingen kan vara överraskad över att facken är jättekritiska till att förändra något till arbetsgivarnas fördel. Ingen kan heller vara överraskad över att arbetsgivarna anser att förändringar är ett måste. Det är en konflikt om maktpositioner. Facken –  inte bara LO utan även tjänstemannafacken – vill inte förlora spelbrickor i förhandlingssituationer. Därav de skränande vuvuzelorna. 

 

Under punkt 20 står ordagrant att arbetsrätten ska ”moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.” 

Alla kan läsa innantill, det är hängslen och livrem. Det som uttryckligen står ska ske i detta är ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”, fler än dagens två för företag med upp till tio anställda. Krav nummer två är att företagens kostnader vid uppsägningar ska sänkas.

En utredning jobbar med innehållet. Ett möjligt förslag är att fem kan undantas för alla företag. Om parterna når en överenskommelse om hur Las ska reformeras för att ge ökad flexibilitet då ska regeringen i stället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. Annars genomförs utredningens förslag. 

Las-lagstiftningen är formad av industrisamhällets logik. Men 2001 infördes ett viktigt undantag. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom att två personer ska kunna undantas från turordningen vid uppsägningar i företag med färre än elva anställda. Den uppluckringen gjorde att företagen blev mindre kräsna i sina rekryteringar.

Dagens regler skapar likväl inlåsningseffekter. De som har varit anställda länge drar sig för att byta jobb, eftersom de då riskerar att få gå först på nästa arbetsplats. Turordningsskyddet leder till en tveksamhet att tillsvidareanställa, inte minst den elfte anställde som gör att undantagen försvinner.  

 

”När småföretagen säger att detta är ett av de största hoten för att våga anställa, då är vi beredda att rucka på det. Det här är en viktig del för oss i januariavtalet som vi aldrig släpper”, sade Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson i SVT:s Agenda (24/5), i en debatt med Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. 

Den debatten var mer än förutsägbar. Vänsterpartiets enda verktyg i detta är att kasta ut Sverige i regeringskris genom en misstroendeförklaring. Och Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är nog med på noterna, trots att det i sak är förändringar som åtminstone M och KD borde kunna bejaka rakt av. 

Blir det regeringskris så blir det. I så fall blir det Moderatledaren Ulf Kristersson som får ställa sig hos småföretagarna förklara varför en förändring av Las inte var viktig nog att genomföra. 

Ämnen du kan följa