Regeringens bristande handlingskraft håller inte måttet

Listan på möjliga, och sannolika, katastrofer är lång. Listan på regeringens vidtagna klimatåtgärder är däremot kort.

Miljontals människor är redan hårt drabbade av klimatförändringar och den siffran kommer bara att öka, skriver Olivia Karlsson.

Miljontals människor är redan hårt drabbade av klimatförändringar och den siffran kommer bara att öka, skriver Olivia Karlsson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ledare2023-07-10 09:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nyhetsnotiserna har plingat till i våra mobiler den senaste veckan - flera dagar i rad har det varit globalt värmerekord. Bortsett från korta notiser har dock nyheterna knappast skapat någon större debatt. Hur är det möjligt? Vi lever mitt i klimatkrisen och tydliga effekter sker mitt framför oss, ändå sker det nästan ingen politisk förändring. Var är regeringens krisinsikt och handlingskraft för klimatet?

De senaste dagarnas rekordvärme är självklart bara början. Forskare är överens om att nya värmerekord är att vänta. Och med stigande temperaturer följer katastrofer. Högre temperaturer medför torka och missväxt som i bästa fall orsakar ökade matpriser och i värsta fall svältkatastrofer. Klimatförändringen skapar stigande vattennivåer som medför både flyktingströmmar och förorenat dricksvatten. Varmare klimat ökar risken för nya pandemier, massiva skogsbränder, utrotandet av vissa ekosystem och fler extremväder. De återkommande rapporterna om klimatförändringens negativa påverkan innehåller inte bara dystopiska framtidsscenarier, utan även effekter som sker här och nu. 

Listan på möjliga, och sannolika, katastrofer är lång. Listan på regeringens vidtagna klimatåtgärder är däremot kort. Istället för krispaket och akuta presskonferenser väljer regeringen att minska reduktionsplikten, avvika från våra klimatmål och regeringens handlingsplan för klimat har ännu inte presenterats trots att det var nio månader sedan regeringen tillträdde. Det verkar alltså, trots kunskap, saknas en krisinsikt och framförallt handlingskraft i Rosenbad.

Kanske är det mänskligt. Det är svårare att få en krisinsikt inför något så abstrakt som klimatförändringar, än att få det för exempelvis det dödliga vapenvåldet. Ändå är klimatkrisen minst lika akut. Den politiska verkligheten gör det inte heller enklare att fatta långsiktiga beslut som krävs för att möta krisen. Vi lever i en tid där det efterfrågas snabba lösningar på komplexa problem och där plånboksfrågor felaktigt framställs som ett motsatsförhållande till klimatåtgärder. Kanske är det mänskligt att sakna krisinsikt, men det är ingen ursäkt för brist på politiskt ledarskap. Ska vi klara av att möta krisen har vi inget annat val än att förstå allvaret i situationen och visa handlingskraft. 

Vi lever mitt i en klimatkatastrof, som över tid bara kommer bli värre. Miljontals människor är redan hårt drabbade och den siffran kommer bara att öka. Vi har därför inte tid att vänta. Regeringens bristande krisinsikt och handlingskraft håller inte måttet.

Olivia Karlsson, ledarskribent SN
Olivia Karlsson, ledarskribent SN