Riksdagen skrev säkerhetspolitisk historia

De folkvalda i riksdagen har nu sagt ett rungande ja till Nato-medlemskap, ett ja till ökad trygghet i en osäker tid.

Talmann Andreas Norlén bekräftar Natobeslutet. Det var ett historiskt klubbslag.

Talmann Andreas Norlén bekräftar Natobeslutet. Det var ett historiskt klubbslag.

Foto: Anders Wiklund/TT

Ledare2023-03-22 17:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Utfallet av riksdagsvoteringen må inte komma som en skräll. Ända sedan Rysslands fullskaliga angrepp på Ukraina och Socialdemokraternas fotbyte från ett nej till ett ja till Nato har majoriteten för ett Natomedlemskap funnits där. I och med att Sverigedemokraterna under samma tid också har gått från nej till ja, så blev skarpa voteringen i riksdagens kammare mer formell än spännande. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej till att godkänna ett medlemskap.

Men historia skrivs ändå, på alla sätt. Sverige ser försvarsalliansen som en naturlig hemvist i de tider som är – och de tider som väntar. Vi drar samma slutsatser och ser i stort sett samma fördelar som vårt grannland Finland. Sverige har nu ett riksdagsbeslut om att gå med i Nato och anpassa samhället utifrån detta skifte – strukturellt, försvarsmässigt och säkerhetspolitiskt. Hur framtiden blir vet vi förstås inte, men det är onekligen tryggare att vara med i ett starkt sällskap än att stå allena med en aggressiv granne som Ryssland på krigsfot.

”För första gången någonsin kommer Sverige att ingå ett försvarssamarbete med bindande försvarsgarantier och en gemensam försvarsplanering. Det kommer att bidra till ökad stabilitet och säkerhet i vår del av Europa”, sade försvarsminister Pål Jonson (M). Så är det – och det är förstås bra.

Ett äntligen! får dock vänta. Inget är klart förrän det är helt klart. Två Natomedlemmar har fortfarande inte gjort sitt för att säkra Sveriges inträde i alliansen – Turkiet och Ungern, på skiftande grunder. Den svenska regeringen hoppas på att Sverige ska kunna komma med som fullvärdig medlem vid Natomötet i Litauens huvudstad Vilnius i sommar, samtidigt som våra finländska vänner. Men slutförandet av den processen hänger inte i första hand på Sverige eller svenskt agerande. Det är så det är att stå i kö. Andra måste göra sitt.

Sverige har sagt sitt, markerat riktning och mött utsträckta händer från den absoluta lejonparten av medlemsländerna. Sverige hör hemma i Nato –  och Nato står starkare med Sverige och Finland som medlemmar.