Sätt ett tak för max antal barn i förskolan

Med för många barn i gruppen blir det svårare för personalen att upptäcka om någon fastnar eller gör sig illa.
Med för många barn i gruppen blir det svårare för personalen att upptäcka om någon fastnar eller gör sig illa.

Barngrupperna i förskolan är ofta alltför stora.

Ledare 11 februari 2024 08:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Även en blind höna kan hitta ett korn. S-kvinnor vars förslag sällan brukar vara något att jubla över ur liberalt perspektiv gick nyligen ut och krävde ett maxtak för barngrupper i förskolan. “Situationen i förskolan är akut. Det går inte att beskriva som något annat än ett välfärdshaveri”, säger S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll i ett pressmeddelande (29/1). 
Liknande förslag har tidigare lyfts av Kristdemokraterna som påtalat att drygt 55 procent av de minsta går i grupper som är långt över Skolverkets rekommendationer på max 12 barn per småbarnsgrupp. Skolverket anser även att max 15 barn bör gå i grupper med 3–5-åringar. I dag kan barngrupper innehålla över 20, ibland uppemot 30 barn. I flera kommuner har man också satt i system att bygga stora öppna förskolor där ännu fler barn interagerar, även om det heter att “man delar upp barnen i mindre grupper under dagen”. 
 

En förutsättning för alla barns rätt att lära, är just trygghet. En förskola där man maximerar antalet barn är inte trygg. Förskolepedagoger har ingen möjlighet att hålla koll på ett alltför stort antal barn på samma gång. Ingen förskollärarutbildning i världen ger personalen fler ögon eller armar. 

Ett för stort antal barn i förhållande till pedagoger innebär också att den pedagogiska verksamheten blir lidande. Det är omöjligt att planera aktiviteter eller engagera barnen i kreativa och lärande uppgifter, om dagarna är en kamp för att hinna med de mest grundläggande uppgifterna. En aktuell rapport från fackförbundet Kommunal visar att var fjärde barnskötare upplever att de inte längre kan garantera barnens säkerhet till följd av underbemanningen. 

Barn, framför allt när de är riktigt små, behöver veta att det finns ett knä att sitta i om man blir ledsen, någon som ser en även om man inte är hos en förälder. I stora förskolor med avdelningar där det går många barn och omsättningen på personal är hög, är det i många fall omöjligt att skapa nära band. Detta är allvarligt. 

Forskning visar att det skapar stress och oro för barn att ha för många olika relationer - både med andra barn och med vuxna - under förskoledagen. Antalet barn i förskolornas barngrupper måste ned. Över hela landet. Skolverkets rekommendationer är inte ett tillräckligt effektivt verktyg. Vad som behövs är lagstiftning. Tyvärr håller inte skolminister Lotta Edholm (L) med. 
– Att påbörja ett tungrott lagstiftningsarbete kring maxtak i barngrupper, som i slutändan inte garanterar fler förskollärare i landet, ser inte jag inte som den bästa lösningen, säger hon i en intervju i tidningen Vi Lärare (1/11 -23). 

Frågan är hur ministern tänker sig att fler förskollärare ska hjälpa, om dessa varje dag tvingas kämpa på, med ljuddämpande proppar i öronen och svetten rinnande längs ryggen?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa