Screeningstoppet kostar kvinnoliv

Coronan är orsaken till att Region Sörmland införde screeningstopp, men var det verkligen nödvändigt?

Ledare 13 juli 2020 06:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sedan mitten av mars har regionen tillfälligt stoppat inplanerad screeningverksamhet i form av mammografi, cellprovtagning och bukaortascreening. Stoppet var planerat fram till sista maj och under sommaren har nästan all screeningverksamhet återupptagits i begränsad omfattning. Den verksamhet som däremot inte är igång än är cellprovtagning för livmoderhalscancer.

Enligt regionens pressavdelning är screeningen fortsatt stoppad fram till sista augusti. När verksamheten senare startar igång kommer vården att tvingas ta itu med en gigantisk vårdskuld. Sedan den allmänna screeningsverksamheten infördes på 1970-talet har testningen bidragit till att förekomsten och dödligheten av cancern minskat. Hälften så många som 1970 insjuknar idag i cancerformen, liksom att dödligheten minskat rejält. Endast en fjärdedel dör av sjukdomen idag jämfört med 50 år sedan (DN, 10/7).

Det som emellertid är intressant i sammanhanget är att rätten till cellprov skiljer sig dramatiskt mellan var du bor. Coronan har slagit hårt mot alla, men Region Uppsala, Värmland och Jönköping har inte stoppat cellprovtagningen alls under våren. Screening är inte den mest akuta vården, tvärtom. Den är dock livsviktig för att rädda fler liv. 

Det är dock ett underbetyg för svensk vård att rätten till cellprov skiljer sig väsentligt mellan var du bor. Varför ska sörmländska kvinnor få vänta, medan värmlänningarna inte berörts alls? Pandemin till trots, de andra livshotande sjukdomarna har inte pausats, även om vården har det.

Ämnen du kan följa