SD:s syn på historien går inte ihop

Det som är fascinerande med Sverigedemokraternas vitbok är inte innehållet, utan att SD:s reaktioner visar att historien inte är hanterad.

SD demonstrerar 1991. Partiet grundades av personer med kopplingar till nazism, fascism och högerextremism.

SD demonstrerar 1991. Partiet grundades av personer med kopplingar till nazism, fascism och högerextremism.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ledare2022-07-19 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Sverigedemokraterna bildades 1988, där det bland grundarna fanns aktivister kopplade till nazism, fascism och rasism. Grundandet är väl beskrivet av både historiker och journalister. Trots det har företrädare för SD under årens lopp på olika sätt försökt vifta bort grundläggande fakta. Men när SD:s egna vitbok säger samma sak lär det vara svårt för partiet att ignorera det. Vitboken är finansierad av partiet, men skriven av doktor Tony Gustavsson i idéhistoria.

Enligt SD:s vitbok är 18 av de 30 personer som är med som grundare sådana med kopplingar till ”nazistiska, rasistiska och odemokratiska sammanhang”, En majoritet alltså. Mattias Karlsson, som brukar betecknas som partiets chefsideolog, pratar om att det är ”enskilda individer” och att ingen i SD:s ledning idag har tagit någon inspiration från partiets grundare. Samme Karlsson satt i SR:s söndagsintervju 2020 och berättade om att han var på ett första möte 1994, som 16-åring:

”Hade beställt det första partiprogrammet från 1989, som faktiskt är ganska bra och mycket bättre än de flesta skulle tro..:”

16-årige Karlsson blev dock skrämd av stökighet och skinnskallar på mötet, men gick med fyra år senare. Menar Mattias Karlsson på allvar att en majoritet av grundarna, med en högerextrem bakgrund, inte skulle åstadkomma ett partiprogram som speglar deras idévärld? På Expressens ledarsida sammanfattar Patrik Kronqvist det hela med:

”Det är som en dålig vits. 18 nassar gick in i en bar och grundade – Folkpartiet?”

Statsvetaren Ann-Cathrine Jungar skriver i en krönika i SvD att SD försöker förringa betydelsen av högerextrema rötter, och det intressanta är partiets idémässiga arv av extrem nationalism. Den idévärld som får Karlsson, då som nu, tycka att SD:s partiprogram 1989 är bra, och som får en ung Jimmie Åkesson att gå med i partiet vid årsskiftet 94-95. Dåvarande partiledaren hade en bakgrund i Nordiska Rikspartiet. Det skulle också dröja fram till 1996 innan SD införde uniformsförbud på sina möten.

Det idémässiga arvet kommer först i nästa del av Vitboken, långt efter valet. Och det är knappast en tillfällighet att SD inte vill bli påminda om sin ideologiska historia före valet, nu när de lyfts in i värmen av Moderaterna och Kristdemokraterna. Problemet för M och KD är att det partiprogram som Karlsson tycker är så bra innehåller konspirationsteorier om folkutbyte och annat idégods som inte hör demokratiska partier till. Det är en idévärld som Jonathan Leman på Expo i en tweet konstaterar inte är övergiven:

”SD har de senaste åren rört sig närmre (inte bort ifrån) sina rötter. Kärnan i BSS (Bevara Sverige Svenskt) var etnisk nationalism och idén om ett s.k. folkutbyte. De idéerna håller nu på att normaliseras i SD. Den ”öppna svenskheten” och rågången mot extremhögern monteras ner.”

Det är en sak att använda SD:s röster i riksdagen, en annan sak att bygga ett regeringsunderlag tillsammans med partiet. Jimmie Åkesson och dagens dominerande generation i SD är alldeles för nära partiets grundande för att vara trovärdiga i att ta avstånd från historien. M och KD öppnade dörren minst en politisk generation för tidigt. Det visar SD:s reaktioner på den egna vitboken.

Tillägg: I en tidigare version angavs fel år vid bildandet. Korrekt är att partiet bildades 1988, och presenterade ett partiprogram 1989. 

Patrik Oksanen
Patrik Oksanen