September hade faktiskt många goda nyheter

Kaffe är inte bara uppiggande, nu kan det ge även starkare betong.
Kaffe är inte bara uppiggande, nu kan det ge även starkare betong.

Här är tio positiva nyheter som har inträffat eller presenterats sedan den förra listan publicerades den 2 september.

Ledare 2 oktober 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

1. Azordomherren, som under många år har varit kritiskt hotad i Europa, är nu på väg att återhämta sig! Habitat-återställning har visat sig vara en viktig faktor till framgången. 

2. Goda nyheter för bokälskaren! Gutenberg, en ideell förening som arbetar för ökad läskunnighet, har tillgängliggjort 5000 ljudböcker kostnadsfritt online.  

3. Sikta mot stjärnorna! Eller i alla fall planeterna… Den ideella organisationen Mars Society har skapat ett teknikinstitut vars syfte är att utveckla teknologi för mänsklig bosättning på mars. Först på agendan är bioteknik. Det kommer bli ett spännande initiativ att följa! 

4. Global hälsa är kanske inte det första man associerar med drönare, men tack vare tekniken kan människor bosatta på avlägsna platser få till gång till effektivare vård. I Ghana har man använt drönare för att leverera vaccin. Resor som skulle ta timmar i bil har drastiskt förkortats. Resultatet? Ökad vaccinationsgrad!

5. Nasas James Webb-teleskop fortsätter att förbluffa oss med nya fynd! På en avlägsen planet tror man sig ha hittat tecken på en så kallad DMS-molekyl. På vår egen planet är det enbart levande mekanismer som kan producera dessa. Detta fynd, tillsammans med det tidigare fyndet av vattenånga i dess atmosfär, ger en försiktig förhoppning om liv på en annan planet!

6. Internationella teleunionen, som är ett FN-organ, har nyligen lanserat nya siffror på internetanvändningen globalt. Resultatet visar på ett rekordantal användare: 5,4 miljarder människor! Det motsvarar två tredjedelar av världens befolkning. Högst tillväxt ser vi i utvecklingsländer, något som har en stor potential!

7. Nya försök från Naturvårdsverket har potential att minska metanutsläpp från kor! Genom att använda alger som foder har utsläppen av metan kunnat minskas. Att få ned utsläpp av denna växthusgas, som står för en tredjedel av den globala uppvärmningen, är centralt för att nå 1,5-gradersmålet.

8. En rymdkapsel som skickades upp i rymden av Nasa för sju år sedan har nu landat på jorden. Den innehåller den största mängden asteriodprover som någonsin samlats. Nu hoppas forskare kunna få en bättre bild av hur solsystem bildas och hur jorden blev bebolig. 

9. En google från AI har lyckats kartlägga en stor andel av de protein-varianter som finns i människokroppen. Denna information kan användas bland annat för att avgöra vilka som är sjukdomsframkallande. I dag är bara 2 procent av våra miljontals proteiner testade, så detta ger otroliga möjligheter för forskningen framöver. 

10. Att svenskar älskar kaffe är ingen hemlighet, men nu kan produkten kanske åstadkomma mer än att ge oss energi. Ingenjörer i Australien har skapat betong med kaffesump i, resultatet är en 30 procent starkare betongprodukt! Detta kan minska utsläppen av växthusgaser och matsvinnet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa