Skavsta betalar på notan för pandemin

Flygplatser som Skavsta skulle vinna på att en del av skuldbördan från pandemiåren lättas.

Det är svårt att driva en flygplats när folk inte får resa - som det var under pandemiåren.

Det är svårt att driva en flygplats när folk inte får resa - som det var under pandemiåren.

Foto: Jens Alvin

Ledare2023-10-28 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Det är svårt att driva en flygplats när folk inte får resa. Självklart blir det minus med verksamhet som hålls igång, med hänvisning till samhällsviktigt flyg, och med intäkter som uteblir. Det senaste varslet från Skavsta bör sorteras in i förlängningen av den problematiken. Flygplatsen har haft en tuff tid på senare år. Det dominerande flygbolaget Ryanair lämnade och restriktionerna under pandemin minimerade den möjliga trafiken. Det ledde i förlängningen till att Skavsta bytte huvudägare, till Arlandastad group AB.

Det organiseras om, men allt hänger på hur trafiken utvecklas. Hela branschen har det tufft. Men det går från statens och statskassans sida att underlätta läget något. Flygplatserna har ett system för att betala bland annat säkerhetskontroller, GAS-systemet. Där följer en skuld med från pandemiåren 2020-2022, kostnader för den verksamhet som hölls igång när inga resor var möjliga. Notan för detta läggs på de biljetter som säljs nu – och framöver. 

Transportstyrelsen bad regeringen redan 2021 att skjuta till cirka 800 miljoner på grund av pandemin, ungefär 80 procent av underskottet. Den föregående regeringen och dåvarande infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) kom med en promemoria om en tillfällig lagändring för att avlasta flygsektorn i detta. Den lagen kom aldrig på plats. Den nuvarande regeringen, med ansvarig minister Andreas Carlson (KD) gav i en interpellation med riksdagsledamoten Ulrika Heie (C) i våras ett undvikande svar på frågan om när lagändringen kan genomföras. 

Kanske har finansminister Elisabeth Svantesson (M) valt att göra tummen ned

undefined
2045, ska allt flyg som startar vid svenska flygplatser vara fossilfritt, även till utrikesdestinationer.

Flygskatten på resor påverkar också efterfrågan. Skatten drar in cirka 1,8 miljarder till statskassan, men skatteintäkterna går inte till att ställa om flyget för framtiden. Detta hade ju annars varit en utmärkt och saklig argumentation för att skatten finns. 

2035 ska inrikesflyget vara fossilfritt. Tio senare, 2045, ska allt flyg som startar vid svenska flygplatser vara fossilfritt, även till utrikesdestinationer. Detta är nödvändiga förändringar som branschen själv har utlovat och tål att bejakas. Ju tydligare kraven är från exempelvis offentliga aktörer som kommuner och andra på att resa med hållbart flygbränsle, desto starkare är trycket på att producera mer av det hållbara. 

Det pågår även ett krig i vår närhet som avgör hur flygen går i östlig riktning, vilket påverkar det möjliga utbudet för en flygplats som Skavsta och de bolag som trafikerar. Så länge Rysslands anfallskrig i Ukraina inte fullt ut slås tillbaka och den ryska regimen förlorar, kommer många transportlinjer i österled att vara belastade med omvägar.

Hotet i öster är långvarigt, men behovet av ett hållbart flyg och flyginfrastruktur är permanent. Inte minst Skavstas framtid hänger på det.