Skavsta landar igen efter en lång utlandsresa

Skavsta byter ägare, från Paris till Arlanda.
Skavsta byter ägare, från Paris till Arlanda.

Det kommer att vara ovant för Skavsta med en svensk huvudägare, men nu blir det så – i spåren av pandemin och flygplatskrisen.

Ledare 22 mars 2022 14:30
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ända sedan 1998 har Skavsta flygplats varit ägt av ett privat bolag med säte utomlands. Det började med brittiska TBI, följt av spanska ACDL (Abertis) från 2013. Därefter kom Airports Worldwide som var i kanadensiska händer och 2018 tog Vinci Aiports över, vars säte är i Paris. Nu landar Skavsta i Sverige igen. Den långa utlandsresan är över. 

Skavstas nya huvudägare är ett bolag som heter Arlandastad Group. Namnkopplingen är intressant, även om det är fastighetsutveckling som är bolagets huvudsakliga verksamhet i närheten av Arlanda flygplats, inte flygplatsdrift. Den delen kommer nu, med köpet av Skavsta. Även i detta ligger ett tydliga uttalat mål att just utveckla mark och fastigheter i Skavstaområdet. Flygplatsen görs till en del i detta.

Förstå nu detta rätt. Det är klart att utvecklingspotentialen i och runt Skavstaområdet lockar. Den nya ägaren pekar på just det som länge varit ett lokalt favoritargument för Skavstas strategiska position söder om Stockholm. Här förenas flygplatsen med E4:an, den framtida Ostlänken och djuphamnen i Oxelösund, det formas ett nav för möten mellan transportslag. Även utan lokalt färgade glasögon är det ett hyfsat läge. 

 

Arlandastad Groups huvudägare är Gelba Group, vars grundare Per Taube sitter i bolagsstyrelsen. Näst största ägare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, en fastighetsaktör med Ilja Batljan som vd. Han är en före detta S-politiker och namnet känner Nyköping sedan tidigare. Det var han som ledde Rikshem när det bolaget köpte 21 fastigheter av det kommunala Nyköpingshem i september 2012 för en halv miljard. Som jämförelse tål att noteras att köpeskillingen för Skavsta är 119 miljoner, större delen i form av övertagna lån.

 

Att köpet av Skavsta kommer nu, i kölvattnet på en svår tid under pandemirestriktioner, med två minusår för flygplatsen och en räddningsaktion från kommunens sida, är ingen slump. Något måste hända. Skavstas öde var aldrig viktigt för regeringen. Den privatägda flygplatsen hamnade utanför ministrarnas blickfång när många krisande flygplatser skulle hanteras. Budskapet var mer ett ”lycka till” än ”vad kan vi göra?”, om man säger så.

Det var också svårt att nå fram med angelägna budskap om Skavstas strategiska position söder om Stockholm. Att här finns en vettig avlastningsflygplats för delar av den framtida Arlandatrafiken, när Bromma flygplats ska stängas framöver. Här finns såväl säkerhetspolitiska som flygplatsmässiga nyttor.

Om den nya ägaren kan underlätta förståelsen för kopplingar mellan Arlanda norr om Stockholm och Skavsta söder om huvudstaden vore det strålande. Arlandastad Group har i dag stora intressen omkring Arlanda och ett etablerat samarbete med den statliga flygplatsägaren Swedavia. Förhoppningsvis betyder det ett större fönster för samtal om Skavstas del i Stockholms framtida flygplatsutbud, än vad som har varit hittills.  

 

Att Skavsta får en inhemsk ägare är bra även av säkerhetspolitiska skäl. Ägarfrågor kommer att spela allt roll i framtiden. Samhällsviktig infrastruktur får inte hamna i händerna på vare sig kinesiska eller ryska intressen. 

En intressant signal är också att den tidigare ägaren blir kvar i Nyköping. Planerna på en rejäl solcellspark på 100 hektar gör att den gröna delen av Vinci Ariports utvecklingsambitioner blir kvar via ett dotterbolag, Sunmind. Vare sig Skavstas, Nyköpings, Sveriges eller Nordens energibehov lär minska framöver. 

Ett bra läge är ett bra läge för den som ser potentialen att lyfta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa