Socialtjänsten förtjänar vår respekt, inte hat

Ingen ska komma undan med att hota en socialsekreterare.

Regeringens utredare föreslår ett stärkt rättsligt skydd för de tjänstemän som utsätts för kränkningar och hot. Det handlar bland annat om tryggheten för socialtjänstens personal.

Regeringens utredare föreslår ett stärkt rättsligt skydd för de tjänstemän som utsätts för kränkningar och hot. Det handlar bland annat om tryggheten för socialtjänstens personal.

Foto: 20520

Ledare2024-01-18 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Regeringens utredning “Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier” är värd att läsa. Den är efterlängtad av många. Facken inom den offentliga tjänstemannakåren har länge drivit på för ett stärkt skydd för sina medlemmar. Hat, hot och påtryckningar mot tjänstepersoner är i sin tur rejäla hot också mot våra demokratiska funktioner.

De tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning och som fattar beslut med stor påverkan för enskilda är särskilt utsatta. Till dessa hör socialsekreterare. De är första linjens försvarare, en grundbult för det förebyggande sociala arbetet. De ger stöd till samhällets svagaste och utför livsviktiga åtgärder. Ibland handlar det om svåra, men nödvändiga åtgärder och beslut. Självklart ska det finnas utrymme för kritik och ifrågasättanden, men aldrig för hot.

Hat och hot mot tjänstepersoner är tyvärr alltför vanligt i vardagen. Gång på gång har vi sett nyhetsinslag och olika undersökningar som visar på att en betydande andel av socialsekreterare runt om i landet funderar på att sluta. Till stor del är detta på grund av arbetsförhållandena. I juli 2020 uppmärksammades exempelvis ett fall där en socialsekreterare i Nyköping hade hotats till livet av en klient. Enligt regeringens utredning är andelen socialsekreterare som har utsatts för hot eller våld hela 48 procent.

På senare har svensk socialtjänst också varit föremål för en omfattande desinformationskampanj, i och utanför landet. Det ökade i sin tur också hotbilden mot enskilda tjänstemän. Sådana kampanjer fräter även på det allmänna förtroendet för värdefulla institutioner som just socialtjänsten. 

Kraftfulla åtgärder mot hotet och hatet som riktas mot offentliga tjänstemän är därför absolut nödvändigt.

Här finns en mångfacetterad problematik och den berör en rad grundläggande samhällsutmaningar. Hur ska ett samhälle fungera om det organ som ska hjälpa kommuninvånare hotas? Om den samhällsaktör som samarbetar med skola, hälso- och sjukvård eller Arbetsförmedlingen inte förmår göra sitt jobb till följd av trakasserier?

Hur ska vi agera om individer som dag in och dag ut försöker hjälpa människor med olika former av problematik möts av våld och hot om våld? Vad gör det med Nyköping, med Oxelösund, Gnesta och Trosa som samhällen?

Utredningen föreslår ett stärkt rättsligt skydd för de tjänstemän som utsätts för kränkningar och hot. Straffen för de individer som hotar eller brukar våld mot tjänstepersoner ska höjas. Det är helt enkelt nödvändigt. 

Åtgärderna sänder också en tydlig signal: Den svenska demokratin och de institutioner som upprätthåller den måste skyddas. Det gäller även de personer som har svåra, komplicerade uppdrag, att vara både maktutövande myndighet och hjälpande hand på samma gång.