Söla inte, se värdet av gårdsförsäljning

Även om ett enskilt statsråd tvekar om ett införande av gårdsförsäljning behöver regeringen se till att den blir av.

Det finns många skäl till att dagens strikta alkoholpolitik behöver liberaliseras. Ett rimligt första steg är att tillåta gårdsförsäljning.

Det finns många skäl till att dagens strikta alkoholpolitik behöver liberaliseras. Ett rimligt första steg är att tillåta gårdsförsäljning.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ledare2023-05-11 14:15
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Bland Tidöregeringens löften finns ett införande av gårdsförsäljning. Detta förslag har ett brett parlamentarisk stöd att luta sig mot. Trots detta har flera statsråd gått ut och nyligen problematiserat möjligheterna till ett införande. 

Inte minst inför Valborg gör sig den svenska restriktiva alkohollagstiftningen och alkoholpolitiken påmind. Med ett statligt styrt alkoholmonopol, med endast en butikskedja som arbetar under restriktiva direktiv om öppettider och regler skapar en tröghet i systemet. Strikt begränsade öppettider på Systembolaget skapar en större anledning för människor att planera sin alkoholkonsumtion. I förlängningen gör detta att människor köper och konsumerar mer alkohol än de hade gjort annars. 

Att den nuvarande regeringen visat ett intresse av att luckra upp, och liberalisera, den stela lagstiftningen på alkoholområdet är därför välkommet. Ett system som är mer flexibelt för såväl konsumenter som producenter vore bra. Till nytta för de småskaliga dryckesproducenterna, för landsbygdsutveckling och för turism – inte minst här i Sörmland.

Efter att ansvarig minister, Jakob Forssmed (KD) börjat sväva på målet om reformen, klev hans partiledare, energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) in och garanterade att gårdsförsäljning skulle bli av. Men utan att kunna säga när. 

Gårdsförsäljning handlar också om att få till vettigare förutsättningar för de näringsidkare som driver företag kopplat till alkoholförsäljning. I dagsläget är det svårt för mindre bryggerier, destillerier och vingårdar att få in sina produkter i Systembolagets utbud. En reform där bryggerier kan sälja sina egenproducerade öler, destillerier sälja sin sprit och vingårdar erbjuda sina viner på nära håll, skulle göra skillnad. 

Det finns många skäl till att dagens strikta alkoholpolitik behöver liberaliseras. Ett rimligt första steg är att tillåta gårdsförsäljning, och bedöma dess effekter.  Regeringen borde, oavsett vad vissa enskilda statsråd säger och tycker, se till att få den reformen på plats. Det är helt enkelt en frihetlig och marknadsliberal förändring som behövs.