Spänt läge ställer krav på smart nationalism

När säkerhetspolitikens spänningar ökar måste det konstruktiva, inkluderande Sverige ta ett steg framåt.

Ledare 18 januari 2022 05:14
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

I helgen var det stort fokus på det spända säkerhetspolitiska läget i vår närhet, på goda grunder. En kärnvapenstat med en maffialiknande regim skramlar med vapenmakt och försöker med hot få omvärlden att vika sig för dess krav på andras underordning. Putin-regimen är visserligen ingen ekonomisk jätte i vår omvärld, EU:s finansiella muskler är större och starkare, men putinismen har svårt att acceptera att Sovjetunionens undergång innebar att det kalla krigets världsordning inte längre gäller. 

Alla stater – stora som små – har frihet att forma sitt eget öde och rättighet att välja sina vänner, samarbeten och säkerhetspolitiska mål, oberoende av grannskapet. 

 

Det här är bakgrunden till helgens händelser, det skärpta säkerhetspolitiska läget. Vi har sett hur Försvarsmakten har agerat för att markera sin närvaro i strategiskt viktiga miljöer som Gotland. En del är synligt, annat inte.

Till skillnad från det Putin-kontrollerade Ryssland eller det totalitära Kina, är våra demokratiska samhällen beroende av att var och en tar sitt ansvar i svåra tider. De friheter och rättigheter som gör Sverige starkt, modernt och variationsrikt behöver värnas. Inte bara via försvarsmakt, polis och myndigheter, utan utifrån den grundläggande idén om att vi ska hålla ihop inför yttre hot. 

En svensk tiger – om det finns information eller sakförhållanden som riskerar att underlätta för främmande makt. En svensk ställer upp – när allvaret står för dörren, via värnplikten, via det civila försvarets allehanda funktioner och med en lojalitet till varandra. Det här är en smart nationalism, den inkluderar och den förenar. 

Det finns gemensamma värden att försvara, den finns ett samhälle att backa upp. I detta gör det ingen skillnad var dina föräldrar är födda eller vilket språk du växte upp med i hemmet. Du kan ha elva generationer av småländska bönder och torpare i släkten - och du kan som nyanländ i Sverige vara den första generationen som är del av detta samhälle. 

 

Din del av det Sverige som är värt att försvara i svåra tider, den är oberoende av din hudfärg, ditt kön, din sexuella läggning, din tro och dina traditioner, eller om du partipolitiskt sett ser dig som socialdemokrat eller kristdemokrat, centerpartist eller sverigedemokrat. Frågan är inte vilka som ska få vara med eller känna sig som del av den svenska samhällsgemenskapen. Det handlar om vad var och en av oss kan göra, bortom personliga likheter och olikheter. I värnandet av vår demokrati. För vårt Sverige i tiden – i solidaritet och samverkan med andra demokratiskt sinnade stater.

Självklart finns det personer i vår närhet som inte anser att det nuvarande samhället är värt att skydda. Inom demokratin ryms både femtekolonnare och antidemokrater. Men dessa är när det väl räknas jämförelsevis få – och de skiljer ut sig, än mer när allvaret växer. När uppmärksamheten skärps på vem som påstår och gör vad. 

 

Krigsrisken i vår närhet har ökat något. Den hotbilden kommer att vara förhöjd under en tid framöver. Det gäller för oss alla att vara vaksamma på och medvetna om vad som står på spel. I det ingår att agera smart och att tänka efter, ibland hålla tand för tunga, men inte att vara rädd. Vårt samhälle står på en stark gemenskapsgrund, ett Sverige värt att försvara.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa