Stärk skyddet mot odemokratiska krafter

Starkare skydd för myndigheter, förvaltningar och partier behövs.

Ledare 20 februari 2023 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Fallet Socialdemokraterna i Botkyrka har under den senaste tiden varit föremål för flertalet artiklar, debatter och reportage. Personer med kopplingar till gängkriminella miljöer tros ha påverkat interna val inom Socialdemokraterna, ett fenomen som har oroat många. Socialdemokraterna är dock långt ifrån ensamma om att råka ut för otillbörliga påtryckningar av externa aktörer. Moderaterna fick redan för ett decennium sedan utesluta ett gäng av sina medlemmar i Botkyrka till följd av ett kuppartat försök att trycka undan det dåvarande oppositionsrådet. Även andra viktiga demokratiska institutioner, inom framförallt kommunsektorn, är påverkade av inre hot i Sverige, genom påtryckningar och försök till infiltration som negativt påverkar hur vårt öppna demokratiska samhälle fungerar. 

 

I tisdags höll justitieminister Gunnar Strömmer (M) presskonferens. Där presenterades en lägesbild som fokuserade på påtryckningar från organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Denna myndighetsgemensamma lägesbild visade att problemen med påtryckningar kan vara betydligt mer utbredda än vad som tidigare har varit känt. Därtill påpekade justitieministern att den problematiken är systemhotande, eftersom det motverkar vårt fria och öppna samhälle om förtroendet och tilliten för politiska processer, organ och den offentliga förvaltningen undergrävs. Beskedet på presskonferensen var att Brottsförebyggande rådet (Brå) får ett nytt uppdrag: att analysera vilka aktörer och grupperingar som utövar otillåten påverkan mot viktiga demokratiska institutioner. Ett särskilt fokus kommer läggas vid den organiserade brottslighetens påverkan och därtill kommer kommunal förvaltning särskilt beaktas. 

För många är detta ett välkommet besked. 

Den liberala demokratin och dess institutioner måste skyddas från såväl yttre hot som inre, vare sig det gäller kriminella nätverk, islamister eller högerextremister. Att Brå kommer kunna lämna konkreta förslag på hur svensk demokrati kan stärkas genom att dess institutioner blir mer robusta är ett viktigt steg i rätt riktning. Arbetet mot sådana hot och påtryckningar måste fortgå i avvaktan på dessa slutsatser. Det går inte att stanna och vänta. 

De institutioner som uppmärksammat eller misstänker påverkan behöver förstås till fullo utreda dessa händelser – och dessutom ta till åtgärder för att förhindra att framtida påtryckningar kan få genomslag. Detta gäller oavsett om det är ett politiskt parti, en kommunal förvaltning eller en enskild förtroendevald. Ett viktigt sätt att minimera risken för påverkan är att det offentliga i större utsträckning än i dag söker, uppmärksammar och erkänner risker i sin verksamhet. Att vara på sin vakt är viktigt!

 

Alla som arbetar i eller för det offentliga har ett ansvar att säkra styrkan i vår demokrati om vi ska fortsatt kunna värna ett öppet och tolerant samhälle. Beskedet från justitieminister Strömmer är ett välkommet steg för en starkare demokrati, men alla aktörer måste ta ett ansvar - oavsett om det är socialdemokrater i Botkyrka eller den kommunala förvaltningen i Södertälje.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa