Staten får inte svika de mest utsatta unga

Sexuella övergrepp och kränkningar på statens ungdomshem ska inte kunna förekomma.

På ett SiS-hem tvångsplaceras unga. Staten har ansvar för att skydda dem från övergrepp.

På ett SiS-hem tvångsplaceras unga. Staten har ansvar för att skydda dem från övergrepp.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2023-03-23 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Barnrättsorganisationerna Childhood och Barnrättsbyrån har slagit larm. I en rapport visar de på 200 anmälda fall av sexuella övergrepp och kränkningar i så kallade SiS-hem. Det är alarmerande siffror, men de identifierar ett mycket viktigt ansvar som staten har. Att värna den som i princip saknar skydd, oavsett anledning, oavsett om den unga har utsatt någon annan för något.

Det finns flera skäl att någon placeras på ett så kallat SiS-hem, ofta är det psykosociala problem, missbruk och/eller kriminalitet. Dessa individer har bedömts behöva ett särskilt stöd i livet och placeras därför på ett särskilt ungdomshem, inom ramarna för Statens institutionsstyrelse, SiS. Den unga har inget val, det är ett tvingande beslut.

Dessa  slutna vårdmiljöer är speciella, med omfattande inslag av disciplin och kontroll. Det ställer också svåra och höga krav på personalen – och dess ledning - att vara beredda på de situationer som uppstår och aktivt förebygga risker för sexuella övergrepp, kränkningar och våld. Ingen säger att detta är en lätt verksamhet. Kanhända är detta det mest utmanande som statens ungdomsvård tar sig an. Många gånger handlar detta om unga med ett allt annat än ett enkelt liv bakom sig. Ett starkt skydd för individen är ett måste. Även när det är komplicerat och svårhanterat.

Flickor som hamnar i sluten ungdomsvård har ofta en mer omfattande psykisk ohälsa än pojkar, medan det är vanligare att pojkar är placerade på grund av kriminalitet. De senaste åren har runt 40 procent av flickorna, enligt rapporten, varit femton år eller yngre. Det är en mycket känslig tid i livet. 

I 193 av de 209 dokumenterade uppgifterna, under totalt 40 månader, är det anställd personal som pekas ut i anmälningarna, i nio rör det en annan ungdom. Det gäller allt från ofredande och kränkande kommentarer till fall som kan klassas som fysiska övergrepp. Rapporten tar upp fem fall som klassas som våldtäkt. Brottsoffren är flickor.

Den här rapporten är verkligen värd att läsa. Det nu stängda Lövsta ungdomshem utanför Vagnhärad ingår i statistiken, med tre anmälningar från 2019. En anmälan är inte ett bevisat övergrepp, men varje fall måste utredas noggrant. I rapporten noteras att jämförelsevis få fall går vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller personalansvarsnämnden. Är det för få situationer som faktiskt granskas närmare? Finns här mörkertal?

Det är fullständigt självklart att barn inte ska fara illa på våra ungdomshem, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark till TT. Att lägga ned SiS-hemmen, vilket Miljöpartiet vill, är överilat. Satsa på att göra verksamheten starkare och säkrare.  

Staten har kraft, den har makt och muskler, men den har också ett absolut ansvar för följderna av sina beslut. Ingen ska kunna utsättas för sexuella övergrepp eller kränkningar av sexuellt slag när staten har det uttryckliga ansvaret för personens välmående och skydd.