Staten måste betala mer för intrång hos andra

Utbyggnaden av kraftledningar kräver vettigare ersättning till markägare – och närboende.

Kraftledningar har stor påverkan på naturvärden och förutsättningarna för jord- och skogsbruk. Ersättningen till markägare och närboende borde vara därefter.

Kraftledningar har stor påverkan på naturvärden och förutsättningarna för jord- och skogsbruk. Ersättningen till markägare och närboende borde vara därefter.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Ledare2024-01-05 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

SSAB i Oxelösund behöver mer el för att lyfta sin produktion bort från det som är skadligt för klimatet. Vi brukar därför tala om grön industriutveckling. Baksidan är att det kräver stora mängder el.

Detta kräver i sin tur en ökad elproduktion, något som inte alltid välkomnas med öppna armar. Ett typexempel är den havsvindkraft som Svea Vind vill etablera i våra trakter. Fyra kommuner av fem har sagt nej. Det kommunala vetot finns för att ett nära beslutsfattande är värdefullt. Trots risken att ett nej alltid ligger nära till hands för projekt där den lokala egennyttan inte är supertydlig. 

Utöver vindkraften kommer solenergin att växa i närtid. Vi ser också goda möjligheter med biokraften. Regeringen tror att det kommer att byggas ny kärnkraft om sisådär tio år eller så.

En större elproduktion kräver nya kraftledningar. SSAB:s behov är tänkt att lösas med en ny ledning från Hedenlunda i Flens kommun till Oxelösund,, bland annat via stora markområden i Nyköpings kommun. Det gör intrång i skogs-, jordbruks- och naturintressen – på någon annans mark. Det kräver väl balanserade åtgärder.

Klimatomställningen måste vara klimatmässig hela vägen, som Alette Sederholm, ordförande i föreningen Gräv ner – för markkabel genom Sörmland, formulerar det. Här krockar gröna intressen och nyttor. En luftledning, ovan jord, eller en nedgrävd markledning kommer med olika för- och nackdelar. Detta har fått Socialdemokraterna att kräva att det ska vara lag på luftledning, markägare och andra ska hålla tyst och acceptera, kort sagt. Det är fyrkantigt i överkant. En öppenhet för ständig teknikutveckling och lokala förutsättningar bör vara grunden för alla beslut som kraftigt inverkar på andras egendom och privat företagande. 

Från regeringshåll har vi inte hört mycket. Regeringsunderlagets landsbygdspolitik är tunn på innehåll.

undefined
Centerpartiets förslag om en höjd ersättningsnivå för markintrång, inklusive att även närboende ska få ersättning likt det som gäller i Finland, är en början.

Det krävs fler nya kraftledningar framöver. Utvecklingen måste även bejaka andra intressen än statens företag. Den ekonomiska ersättningen som i dag ges för intrånget på andras mark och andras företagande är otillräcklig. Det verkar även Socialdemokraterna tycka – i opposition. 

Det finns också en väg framåt: Centerpartiets förslag om en höjd ersättningsnivå för markintrång, inklusive att även närboende ska få ersättning likt det som gäller i Finland. Det är en början, men det krävs också en ändring av själva avtalsformen, vilket C:s talesperson Rickard Nordin lyfter. 

Många berörda föredrar ett årligt arrende i stället för en engångssumma vid expropriation. I svenska jord- och skogsbruk är de långa perspektiven alltid närvarande. En årlig ersättning skulle då bli en del av det planerade brukandet av dessa marker som ska gå vidare också till nästa generation. Detta är värdefulla verksamheter med stor vardagsnytta, precis som industrin. 

Framtidsbilder, del 8. Den här texten ingår i ledarsidans jul- och nyårsserie som fäster blicken på det nya året.