Tidölojalitet får inte avgöra lönenivå

Politisera inte de opolitiska tjänstemännen.

De opolitiska tjänstemän som arbetar på Rosenbad eller andra delar av Regeringskansliet får inte styras lönemässigt utifrån lojalitet med sittande regering.

De opolitiska tjänstemän som arbetar på Rosenbad eller andra delar av Regeringskansliet får inte styras lönemässigt utifrån lojalitet med sittande regering.

Foto: Christine Olsson/TT

Ledare2023-12-05 05:00
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Tvärtemot de föreställningar som ofta finns bland människor är en majoritet av dem som arbetar på Regeringskansliet inte politiker eller politiska tjänstemän, utan opolitiska experter vars roll det är att tjäna den regering som medborgarna valt. Nästan 5 000 personer är opolitiskt tillsatta och har kvar sina anställningar oavsett vilken regering som har makten.

De opolitiska tjänstemännen har en viktig roll i svensk statsförvaltning. De borgar för sådant som långsiktighet, stabilitet och principfasthet. Det förhindrar att alltför populistiska och ogenomtänkta förslag tas fram när den regering som för tillfället styr rusar åstad för att visa handlingskraft och följa med i opinionens skiftningar. 
Även det statsråd som inte är ense med slutsatserna av underlag som tas fram på departementet, bör förstå att eventuell kritik handlar om att varje politisk reform ska få en så bra tillämpning som möjligt, inte leda till problem och systemkrockar. De opolitiska tjänstemännen är en slags djävulens advokater, vars uppgift är att omvandla politiska visioner till praktisk verklighetsanpassad politik. 

Att ifrågasättas av opolitiska och kunniga medarbetare verkar dock inte vara något regeringen Kristersson uppskattar. Enligt uppgifter till Dagens Nyheter skickade förvaltningschefens kansli häromveckan ut ett direktiv till chefer på departementen som anger hur den pågående löneöversynen på Regeringskansliet ska gå till. Av direktivet framgår att man särskilt ska prioritera personer som arbetar med att genomdriva Tidöavtalets politik
”Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av Regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar som de kommer till uttryck i regeringsförklaringen och Tidöavtalet”, står det.

Med andra ord, de som arbetar med hårdare tag och minskad invandring, inte ifrågasätter och visar lojalitet med regeringen, ska belönas. Övriga får nöja sig med minsta möjliga. 
Enligt Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på ST, känner facket inte igen formuleringen i direktivet. Det är inget som funnits med i överenskommelsen med arbetsgivaren inför lönerevisionen. Flera av de medlemmar som arbetar på Regeringskansliet upplever också att det som nu sker är ett sätt att försöka politisera löneprocessen. Konsekvensen riskerar att bli att de opolitiska tjänstemän som arbetar med annat än de mest uttalade “Tidöfrågorna” halkar efter lönemässigt och väljer att lämna Regeringskansliet. Det gör att flera departement tappar både erfarenhet och kompetens. 

Att de ansvariga på Regeringskansliet anammar en prioritering av det här slaget och dessutom försöker smyga in den bakom ryggen på facket är allvarligt. Om de är kloka backar de och stryker formuleringen.